BA hadde i går et rystende bilde av en liten jente som står forlatt bak en gruppe politikere. Jentens far har akkurat tatt en overdose heroin. Etter å ha fått motgift, tar han med seg sin lille datter og går.

— Vi vet ikke hvem jenten er. Hvis noen blant publikum vet det, ber vi dem om å kontakte oss. Jenten trenger åpenbart hjelp, sier nestleder Reidun Dybsland ved Barnevernsvakten.

Den lille jenten er langt fra alene om å vokse opp med narkomane foreldre. For noen år siden telte Barnevernsvakten opp 100 barn i Bergen som en narkoman mor eller far hadde hatt omsorgen for. Ingen vet hvor mange barn som lever under slike forhold i dag.

— Det skjer ikke ofte, men vi er blitt varslet av ambulansepersonell som har funnet barn når de rykker ut til en overdose som moren eller faren har tatt. I et tilfelle var det en mor som tok overdose med en lite baby til stede, sier Dybsland.

Barnevernsvakten har også kommet over barn som er forlatt i en leilighet mens mamma og pappa er ute på jakt etter rus.

— Vi har sett barn på 12 år som har ansvar for flere yngre søsken mens foreldrene ruser seg. For tunge rusmisbrukere går behovet for rus foran barnas behov. Rusmisbruk er uforenlig med det å være omsorgsperson. Foreldre som er sløvet av rus er ute av stand til å oppfatte barns signaler, sier Dybsland.

— Publikum er flinke til å ringe politiet når de ser åpenbart rusede foreldre som har med seg barn. Politiet rykker ut, henter inn foreldre og barn til oss, og så vurderer vi om det er grunnlag for en midlertidig omsorgsovertakelse. Det virker som om det er lettere for publikum å melde fra om rusede fremmede enn å komme med en bekymringsmelding om naboen. Det er viktig at folk sier fra, for gjennom bekymringsmeldingene kan vi avdekke alvorlig omsorgssvikt, sier Dybsland.