I et brev til kommunalminister Sylvia Brustad krever organisasjonene at kommunalministeren setter i gang flere tiltak som skal gjøre at Norge følger opp sine internasjonale forpliktelser innen asyl— og flyktningpolitikken.Brevet er undertegnet av blant annet av generalsekretærene for for Amnesty, Flyktningrådet, Den Norske Helsingforskomiteen og Norsk Forum for ytringsfrihet. Organisasjonene peker på at kjønnsrelatert forfølgelse er blitt anerkjent i prinsippet, men det gjenstår fremdeles å klargjøre hva begrepet skal innebære.- Derfor er det nødvendig med en nærmere presisering av både hva kjønnsrelatert forfølgelse faktisk er, og når denne typen forfølgelse er omfattende eller alvorlig nok til at man innrømmes beskyttelse i Norge, skriver organisasjonene. Organisasjonene ber norske myndigheter:* etablere et uavhengig organ som skal vurdere om de nye retningslinjene er i tråd med handlingsplanen for menneskerettigheter.* følge opp Høykommissæren for flyktningers retningslinjer for beskyttelse av flyktningkvinner* følge utfordringen fra høykommissæren om å utarbeide retningslinjer som gjelder kvinnelige asylsøkere.