Brevet er sendt i forbindelse med rapporten fra Statens Havarikommisjon etter togbrannen ved Hallingskeid for ett år siden. Store deler av et togsett og snøoverbygget ved stasjonen ble ødelagt i brannen, men alle passasjerene kom seg i sikkerhet.

— Vi ønsker å sette fokus på sikkerheten langs Bergensbanen, sier Ulvik-ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap).

Formelt ansvar

Stasjonene Hallingskeid og Finse ligger i Ulvik kommune. Formelt er det derfor Hardanger-kommunen som har ansvaret for beredskapen langs Bergensbanen, men i praksis er det Voss og Hol kommuner som skal rykke ut dersom noe som skjer i høyfjellet. Dette skyldes at personell fra disse to kommunene har lettere tilkomst langs toglinjen.

I brevet til departementet viser Ulvik kommune til Jernbaneverkets bemanningsreduksjon ved stasjonene langs Bergensbanen etter at Finsetunnelen ble tatt i bruk i 1993.

Da var det brannvogner på både Myrdal og Finse, og et 30-talls mannskap i beredskap i fjellet, skriver kommunen.

Vil øke bemanningen

— Uten å trekke skråsikre konklusjoner, er det ikke usannsynlig at bemanningen ved stasjonene i høyfjellet bør økes for å høyne beredskapen. Vi ønsker å belyse om bemanningssituasjonen har noe å si for sikkerheten til de reisende, sier ordfører Thormodsen.

Han ser ikke bort fra at omfanget av brannen i juni i fjor ville ha blitt mindre dersom høyfjellsstrekningen var bedre bemannet.— Kanskje ville brannen ha vært oppdaget tidligere. Under alle omstendigheter ville slukningsarbeidet ha kommet tidligere i gang, sier Thorbjørnsen.

Statens Havarikommisjon konkluderte med at brannen etter all sannsynlighet oppsto etter sveisearbeid ved snøoverbygget. Først et par timer etter at arbeidsfolkene hadde forlatt Hallingskeid, brøt brannen ut.

En våken lokomotivfører fikk stanset toget før det kom for langt inn i snøoverbygget, og passasjerene ble evakuert før flammene spredte seg.

Tungvint slukning

I undersøkelsesrapporten ble det pekt på at det tok lang tid før slukningsutstyr kom på plass, og at dårlig tilgang til vann å slukke med, gjorde at skadeomfanget ble så stort som det ble.

— Vi synes det blir feil å legge dette ansvaret på enkeltkommuner, enten det gjelder oss, Voss eller Hol. Beredskapen langs Bergensbanen bør være et statlig ansvar. Jernbaneverket bør få et klarere ansvar for å utplassere slukningsutstyr langs høyfjellstrekningen, sier Hans Petter Thorbjørnsen.

Ulvik kommune ønsker også en klarere presisering av hvor ansvaret for beredskapen ligger. Kommunen har flere ganger tatt dette opp med fylkesmennene i Hordaland og Buskerud.— Vi prøver ikke å skyve ansvaret fra oss, men det er begrenset hva vår kommune med 1100 innbyggere og et frivillig brannvesen kan stille opp med når det gjelder responstid. Vår målsetting med dette utspillet er å fremføre argumenter som gjør transporten over fjellet tryggere for de reisende, understreker Ulvik-ordføreren.

Kommunen har foreløpig ikke fått svar fra Samferdselsdepartementet på brevet.