Tom Skauge, som leder Bergens lokallag for Norsk Forbund for Utviklingshemmede, ber om følgende tiltak:

  • Etablere en ordning der det er mulig å gi ekstra hjelp til de som har behov for det. Tilbudet må inkludere nattevakt og større omsorgsressurser.
  • Åpne for at personer som kommunen mener trenger ekstra hjelp kan få anledning til å ta med personale/hjelpere som kjenner vedkommende.
  • Bergen kommune må budsjettere for et slikt utvidet tilbud for neste år, slik at brukere og pårørende kan planlegge for et slikt tilbud også i 2008.

NFU har ikke fått svar på henvendelsen, og svarfristen på tre uker for brev sendt til kommunen, er nå gått ut.

Byråd for helse og omsorg, Trude H. Drevland, svarer i en kort e-post til Bergens Tidende at hun tar brevet fra Skauge som et meget viktig innspill i budsjettdebatten.