I et av forslagene fra Arbeiderpartiets kvinnebevegelse heter det at «menneskehandel skal gi grunnlag for politisk asyl».

Med utgangspunktet i dette kravet vil Ingrid B. Heggø fremme kampen for søstrene Olga og Tanja Belik i Aurland. De to jentene har søkt om asyl i Norge, men har fått avslag. Søstrene brakte saken inn for Oslo tingrett, med krav om at saken måtte gjenopptas på grunn av saksbehandlingsfeil. Tidligere denne uken tapte Belik-søstrene saken i retten, og utvisningsvedtaket fra Utlendingsnemnda står derfor fortsatt ved lag.

— Arbeiderpartiet går til valg med krav om ny solidaritet. Nå er det på tide å vise denne solidariteten, sier Heggø.

Hun ønsker at partiet nå skal gå inn for en mer menneskelig asylpolitikk.

— Jeg ser ingen problemer med at disse to jentene skal få bli i Norge. De er godt integrert i lokalsamfunnet, de klarer seg selv, og de er godt likt. Dessuten er de et positivt tilskudd i en fraflyttingskommune, argumenterer Heggø.

Hun har foreløpig ikke truffet de to søstrene fra Moldova, men håper å få møte dem snart.

— Jeg er blitt invitert til å holde 1. mai-talen i Aurland i år, så da treffer jeg dem forhåpentligvis, sier Heggø.