— Jeg tar ikke angeren hans som alvorlig, sa aktor Elisabeth Deinboll hos Hordaland statsadvokatembeter under sin prosedyre onsdag.

Hun ba om seks års fengsel for osingen som står tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge, etter at han banket opp kameraten sin gjennom mange år utenfor Amfi Os 10. mai i fjor.

- Intens aggresjon

De to voldshendelsene varte til sammen mellom halvannet og to minutter, ifølge overvåkningsbildene som ble lagt frem for retten.

— Samtlige vitner som var tilstede og så hendelsen pekte på gjentatte slag og/eller spark med det de oppfattet som en sterk, intens aggresjon og kraft. Det er objektive, medisinske funn i denne saken, som underbygger det bildet vitnene har tegnet opp. Det handler om stump vold mot flere deler av kroppen, sa Deinboll i sin prosedyre.

De rettsmedisinske sakkyndige pekte på at det på avdøde ble funnet 25 skader som kunne relateres til volden.

— Det er på det rene og utvilsomt at det er brukt betydelig kraft når denne volden er blitt utført, sa Deinboll.

Hun mente 35-åringen også innså at volden han påførte avdøde kunne medføre døden.

— Det første han sier når han får vite at han er død, er «tenk om det er meg», sa aktor, med henvisning til en av vitneforklaringene i retten.

- Umotivert angrep

Som BT skrev tirsdag, ville avdøde etter all sannsynlighet blitt reddet dersom han hadde oppsøkt lege etter voldsepisodene. På tross av oppfordringer fra sine foreldre, politi og ambulansepersonell, ville han ikke det.

Deinboll sa i sin prosedyre at retten ikke kunne tillegge dette vekt i sin vurdering av skyldspørsmålet.

Bistandsadvokat Einar Drægebø la ned påstand om inntil 300.000 kroner i oppreisning til hver av avdødes foreldre.

FORSVARER: Brynjar N. Meling
Odd E. Nerbø

— Det kan ikke være noen tvil om at den vitneførselen som har vært her entydig gir et bilde av umotivert angrep med voldsom kraft, sa han

- Kan ikke dømmes for dødsfølgen

35-åringens forsvarer Brynjar Meling, sa i sin prosedyre at hans klient ikke kan dømmes for at kameraten døde seks dager etter voldsepisodene.

Han mente avdøde ikke gjorde nok for å begrense skaden.

— Hadde (navn på tiltalte) banket opp en person som hadde tatt i mot hjelp på vanlig måte, som de fleste ville ha gjort, ville han blitt dømt for legemsbeskadigelse med alvorlig skade. Det er fornærmedes handlinger som bidrar til at dødsfølgen inntrer.

Meling ba retten anse hans klient på mildeste måte og frifinne ham for dødsfølgen, og fremhevet at han da heller ikke kan idømmes å betale oppreisning til avdødes foreldre.

- Angrer

Før retten ble hevet på tredje og siste dag i Nordhordland tingrett, spurte tingrettsdommer Gunnar RodeTorvund tiltalte om det var noe han vill si.

For første gang henvendte 35-åringen seg til avdødes foreldre. Han gjentok, som han sa første dag i retten, at han var lei seg for det han gjorde og at sønnen deres var død.

— Jeg skulle ønske det aldri hadde skjedd, sa han.

Aktor Deinboll sa i sin prosedyre at hun ikke tror på at 35-åringen angrer på handlingene sine i denne saken.

— Det er først når han innser at han er død at det blir viktig å gi uttrykk for anger.