Møtet holdes på Regjeringsadvokatens kontor.

– Vi har bedt om møtet for å få råd. Om vi følger rådene vil vi først ta stilling til etter gjennomgangen, sier pressetalsmann for Forsvarsstaben, brigader Geir Anda, til NTB.

Fra forsvarsstaben møter sjefen selv, generalløytnant Arne Bård Dalhaug, sjef for personell Johan Wroldsen og Geir Anda. Ingen fra den militære påtalemyndighet deltar i tirsdagens møte, ifølge Anda.

Bakgrunnen for møtet er Forsvarets egen gransking av mistankene mot kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik om tillitsbrudd og økonomisk mislighold i Sjøforsvaret.

Anda kan ikke si om Forsvarsstaben vil gå offentlig ut med resultater fra møtet. Han vil heller ikke kommentere om materialet som legges fram svekker eller styrker muligheten for en politimessig oppfølging.

– Jeg har ingen kommentar. Vi ber om råd, og vil først ta stilling etter å ha gjennomgått materialet, sier Anda.