For en tid tilbake ble dette beredskapslageret besluttet flyttet til Florø.

— En oljekatastrofe på Mongstad eller Sture er en miljøkamp vi ikke har råd til å tape, skriver byrådslederen i brevet til fiskeriministeren.

Det var mandag denne uken gasstankeren «Marte» fikk motorstans, og var nær ved å forlise like utenfor Fedje. Det italienske fartøyet var ute på sin første tur noensinne, og hadde lastet propylen på Mongstad.

— Selv om dette var en gasstanker, minner hendelsen oss om de særlige behovene til sikkerhet og beredskap som følger av den store trafikken av både olje- og gasstankere i dette området, påpeker Monica Mæland overfor fiskeriminister Svein Ludvigsen. Han har det politiske ansvaret for oljevernberedskap langs kysten.

Byrådslederen viser videre til anbefalingene et bredt sammensatt oljevernutvalg kom med i 2003. I rapporten blir det konkludert med at det bør komme en ny stortingsmelding om oljevern, og at Kystverkets beredskapsavdeling nylokaliseres til Bergen/Mongstad. Utvalget pekte også på at det bør opprettes regionale oljeverndepoter, opplæringsaktiviteter og øvelser.