For økte bøter er blant de tiltakene bystyret i Bergen mener kan hjelpe for å bli kvitt volden i sentrumsgatene. For selv om politiets egne tall viste en nedgang i voldstilfeller i sentrum vedvarer problemene.

Må stole på andre

Som BT omtalte tidligere i år, rapporterte ambulansetjenesten om en økning i antall utrykninger til vold i sentrumsgatene.

I tillegg til henstillingen om å gi bråkmakerne enda høyere bøter kom det i tillegg 16 andre forslag i bystyret i går. Blant de viktigste som ble vedtatt var.

  • Å vurdere å opprette egne helgeholdeplasser for drosjer og be fylket om flere drosjeløyver.
  • Å be Skyss tilpasse og øke antall nattbusser.
  • Å invitere omegnskommunene til å diskutere hvor voldsproblemene og transport hjem på nettene blir tatt opp.
  • Å se på mulighetene for en egen kommunal innbringertjeneste av berusede.
  • Å be politiet gjennomføre det lenge planlagte videoovervåkingsprosjektet i Bergen.

**Bystyret vedtok også:

Sex-kjøp på timeplanen**

— Intet fristed

– Det er veldig mange tiltak hvor det er politi og transportnæringen som står for gjennomføringen, konstaterte Hans Edvard Seim (H).

For ser en på tiltakslisten, så er det ganske åpenbart at Bergen kommune er avhengig av andre for å løse problemene.

En av dem som påpekte et område som kommunen kan kontrollere helt selv var Hallgeir Utne Hatlevik (Ap).

– Fremdeles er det viktig med hyppige kontroller av skjenkestedene, men de største problemene er utenfor skjenkestedene. Vi kan gjøre mye, men vi må ikke glemme den enkeltes ansvar for egne handlinger. De som tror Bergen er et fristed for fyll og tull må tro om igjen, sa Hatlevik. Han ønsket seg likevel ikke tilbake til gamle dager.

– Vi vil ha et mangfoldig byliv og ingen vil ha tilbake tidene da utestedene stengte ved midnatt og kveldene ble brukt til å stå i en endeløs kø, sa Hatlevik.

– Dette er ingen skjenketidsdebatt, men jeg må få lov til å nevne meldingene fra øvrige KrF-politikere her i landet. Innskrenking av skjenketiden har svært god effekt i andre byer, sa Trygve Birkeland i byrådspartiet KrF.

Les også: Foreslår skjenkekutt

Sjokolade på ny

Den tråden tok også Ove Sverre Bjørdal opp. Senterpartiets gruppeleder nevnte blant annet at Trondheim hadde redusert volden med 30 prosent etter å ha kuttet skjenketiden med en time.

– Det er ingen tvil om at kutt i skjenketidene virker, og skjenketidene kan bystyret bestemme, påpekte Bjørdal.

Bergen skal være en strålende by både dag og natt. Vi må se at skjenketidene er et problem, og der har det stått mange slag i dette bystyret, konkluderte Oddny Miljeteig (SV).

SV ønsker at Bergen må støtte opp under eventuell alkoholfrie serveringssteder. Partiet lanserte også det gamle forslaget om utedeling av sjokolade for å roe gemyttene i sentrumsgatene.

– Sjokolade vil dessverre ikke hjelpe. Vi vet hvor, når og hvem som utfører volden. Da må vi ha målrettede tiltak, konkluderte byrådsleder Monica Mæland.

Venstres Anders Skoglund slo fast at det ikke var noe galt med forslagene bystyret i går ble enige om.

– Nå står det faktisk på selve gjennomføringsevnen, konkluderte Skoglund.

Er økte bøter veien i gå for å bli kvitt sentrumsvolden, eller har du andre forslag?