• Når sauen må gjetes vekk fra Svartediket, er løpet kjørt i Jordalen, mener Arild Nydegger Øvre-Eide.

Han mener de nye bestemmelsene for ferdsel i nedslagsfeltet for drikkevannsforsyningen på Byfjellene har lagt svært uheldige føringer.

— Vann og avløp kan ikke akseptere at storfe og sau beiter langs Jordalsvatnet, når sauen jages vekk fra kommunal grunn i nedslagsfeltet på Byfjellene. Disse forskriftene må endres, ellers fanger bordet, sier Øvre Eide.

Han undrer seg over at husdyr ikke kan beite ned mot drikkevannskilden i Jordalen.

— På Østlandet går husdyrene ned mot de store elevene og innsjøene som alle brukes til drikkevann. Hvorfor er det mulig der, når det ikke er mulig her? spør han.

Øvre-Eide stiller spørsmål ved om renseanlegget i Jordalen er godt nok.

— Det må da være mulig å rense vannet fra en råvannskilde som Jordalsvatnet når de klarer å få drikkevann fra Rhinen og i flate Danmark.

Øvre-Eide mener det haster med svarene.

— Flere bønder her inne vurderer om de skal investere i ny driftsbygning. Alt slikt står på vent nå.

Han er skeptisk til de fleste tiltakene som er foreslått fra Rådgivende Biologer, men tror bortkjøring av dyregjødselen og gjødsling med kunstgjødsel er det eneste som kan sikre jordbruket fortsatt liv.

— Men det går jo mot prinsippene for et mer miljøvennlig landbruk. Og det vil bli dyrt for oss som driver her inne. Merkostnadene må dekkes av kommunen, sier han.