På programmet står blant annet et folkemøte i Ytrebygda, der man onsdag kveld drøftet kirkeplanene og økt satsing fra kirkens side i et område med mye boligbygging og økende folketall.

Et egen kirkekomité har allerede samlet inn 3,7 millioner kroner til ny kirke. Nå har man fremmet tanken om å bygge et mindre kirkeanlegg, som skal være en fullverdig kirke og menighetssenter for Ytrebygda.

Under visitasen skal Hagesæther ellers ha skolegudstjenester, og besøke Flesland flyplass. Søndag er det visitasgudstjeneste.