24. januar stiller bystyrets gruppeledere hos helse og sosialminister Sylvia Brustad. Budskapet fra bergenspolitikerne er at det ennå er mye ugjort når det gjelder bolig og arbeidstilbud for psykisk utviklingshemmede, forteller kommunalråd Liv Røssland (Frp)

— Det er behov for å tenke på veien videre. Dessuten ble den første reformen aldri fullfinansiert, sier Røssland.

Nytt regelverk

Leder av bystyrets komité for helse- og sosial mener sentrale myndigheter må finansiere en reform nummer to. Dessuten er det behov for å justere på regelverket, sier hun og nevner to eksempler.

— Hvorfor kan ikke bedriftene få et permanent lønnstilskudd når de ansetter utviklingshemmede? Danskene har det, og der er tallet på utviklingshemmede i ordinært arbeid mye høyere enn her, hvor tilskuddet forsvinner etter to år.

— Dessuten må vi få gjort noe med regelverket som sier at arbeidstakere i vernede bedrifter ikke kan gå i redusert stilling, legger hun til.

Bare godord

Lokalt vil politikerne sy sammen en ny handlingsplan for utviklingshemmede. Som ledd i arbeidet med handlingsplanen var komiteen i går på heldags befaring til en rekke bofellesskap, et dagsenter, to avlastningshjem for barn og unge og til Nordnes Verksteder, som har 45 varig tilrettelagte arbeidsplasser.

Over hele linjen var det godord og fornøyde medarbeidere.

For eksempel på Storåsen i Fyllingsdalen, som er et bofellesskap med seks godt voksne autister. Da boligene skulle vedtas for ti år siden, reiste det seg en bølge av protester i nabolaget.

Kommunaldirektør Finn Strand forteller at også administrasjonen var i tvil om det var lurt å plassere utagerende autister tett på en skole og ordinære boliger.

— Har det vært konflikter med naboene? spurte han i går.

— Nei, ingenting, lød den beroligende meldingen fra Trond Dale, leder av Storåsen.

Dale har jobbet så lenge med utviklingshemmede at han har opplevd Vestlandsheimen, en av de institusjonene som den første HVPU-reformen avviklet.

— Det er som natt og dag, slår han fast.

Fornøyde

I likhet med Wenche Karlsen, som leder Vestre Sikthaugen bofellesskap, rapporterer Dale om godt arbeidsmiljø, lavt sykefravær og god tilgang på fagfolk.

Noenlunde likelydende melding fikk politikerne fra Vestland avlastning, som er et hjem nummer to for multifunksjonshemmede barn og ungdommer.

Noen mangler finnes selvsagt. Som et skikkelig kursbudsjett. Eller et tilbud for de stadig flere eldre utviklingshemmede. Eller litt mer enn vekslepenger til materiell og utstyr på Spelhaugen dagsenter. For eksempel.

Baksiden skal frem

Komitéleder Liv Røssland er klar over at virkeligheten for byens 1100 utviklingshemmede er mer nyansert enn gårsdagens befaring ga inntrykk av.

— Vi politikere vet at mange pårørende sliter tungt. Dette er mennesker så utslitte og desillusjonerte at de ikke makter å gå i fakkeltog. Disse må vi også få i tale.

Derfor arrangerer komiteen senere i vinter høring om forholdene for utviklingshemmede. Der skal også baksiden av medaljen vises frem.

EN NY VENN: Erna Gatland fikk seg en ny venninne i går. Hun heter Trude Drevland og er byråd for helse og sosial. Sammen med komité for helse og sosial befarte Drevland i gårSpelhaugen dagsenter.
Marita Aarekol