Sentrale Frp-ere i Bergen ber om nåde for Bjørn Tore Olsen og Knut Vidar Schjenken. De to inn-rømmet kontakt med Terje Sørensen, men straffes med suspensjon.

I dag blir sentralstyret i Fremskrittspartiet orientert om suspensjonssakene i Bergen. Fylkesstyret har foreslått å suspendere fire bystyremedlemmer i fra 52 til 12 måneder, samt et varamedlem til styret.

Skrev brev

Bakgrunnen for suspensjonen er trolig den kontakten de fire har hatt med den ekskluderte partisekretæren Terje Sørensen. Men ingen av de fire kjenner til hva de er anklaget for.

Knut Vidar Schjenken og Bjørn Tore Olsen har i brevs form gitt sine versjoner av kontakten med Sørensen og ble begge lovet mildere behandling om de fortalte det de visste, men Schjenken foreslås suspendert i 26 måneder, Olsen i 12.

Nå har bystyremedlem Atle Raa gått i forbønn for de to og skrevet brev til sentralstyret. Raa satte på eget initiativ i gang prosessen med å få avdekket den tette kontakten med Sørensen, og oppfordret flere personer til å skrive brev til sentral-styret om det de visste.

Både Schjenken og Olsen fikk oppfordringen. Gruppeleder Liv Røssland skal også ha reagert ne-gativt på reaksjonen mot de to.

Eksklusjon

Verken Røssland eller Raa ønsker å svare på spørsmål om suspensjonssaken.

Sentralstyret skal også behandle eksklusjonssaken mot Knut Vidar Schjenken. Både styret i Bergen Frp og fylkesstyret i Hordaland Frp har bedt om at Sulen ekskluderes.

Bakgrunnen for eksklusjonssaken er at Sulen har prøvd å true Blommedal med opptak som inneholder kompromitterende opplysninger. Det er ikke kjent hvilke opplysninger det er snakk om, og Sulen har benektet utpressing.

Kontakten med Terje Sørensen er blitt en del av en fraksjonskamp i partiet. Nesten «alle» har på et eller annet tidspunkt hatt kontakt med Sørensen, men bare et begrenset antall personer straffes. Terje Sørensen har fortalt at han har hatt tett kontakt med og har hjulpet stortingsrepresentantene Karin Woldseth og Arne Sortevik i tillegg til Liv Røssland. Sentral-styret har valgt å tro på de tre, og har fredet dem.