1. mai-komiteen i Bergen krever at strømmen i ledningene slås av på nasjonaldagen, dersom Bybanen legges over Bryggen. De frykter folk vil få støt.

— Om Bybanen skal gå over Bryggen, må strømmen i ledningene skrus av for å ivareta sikkerheten til flagg- og fanebærere i prosesjonen. Grunnen er at vi er bekymret for at flagg, faner og utstillinger på høye biler kan komme bort i ledningene. Vi vil ikke at folk skal få støt, sier Arne Storetvedt, formann i 17. mai-komiteen.

Byrådet i Bergen har nå lagt konsekvensutredningen av bybanetrasé fra sentrum til Åsane ut på offentlig høring, og 17. mai-komiteen er blant dem som har bemerkninger til planforslaget.

I tillegg til å kutte strømmen i ledningene over Bryggen, ber 17.mai-komiteen kommunen om at Bybanen ikke kjører der prosesjonen skal gå.

Må snu

Storetvedt forteller at det i dag er vanlig rutine å stenge Bryggen for buss- og biltrafikk på nasjonaldagen. Bybanen har allerede kommet i konflikt med prosesjonen i krysset ved Kaigaten og Christiesgate, men det problemet ble løst med en såkalt «17. mai-pens». Samme løsning må til om bybanetraseen vil gå over bryggen, mener Storetvedt.

— På 17. mai kjører Bybanen bare til Nonneseter før den snur og kjører tilbake. Om Bybanen legges over Bryggen må den stoppe ved Bergenhus og så snu, sier han.

Han forklarer at tradisjonene knyttet til 17. mai-prosesjonen er sterke, og at det derfor ikke er et alternativ å legge om ruten. Han har vært medlem av komiteen i 25 år. Men noen formening om hvilket traséalternativ som er best, har han ikke.

Ikke et problem før

Planlegger i Etat for plan og geodata i Bergen kommune, Håkon Rasmussen, sier at sikkerheten skal ivaretas.

— Det går allerede strømledinger til trolleybussene flere steder i byen, blant annet i Småstrandgaten og Strandkaien, der prosesjonen går i dag. Det er samme teknologi, og det har ikke vært noe problem før, sier han.

Rasmussen forteller at komiteen som alle andre vil få svar etter at høringene for Bybane-traseen er ferdig til sommeren.

— Vi kan ikke saksbehandle merknader på utredningen gjennom pressen. Det blir for upresist å kommentere enkeltsaker underveis, sier han.

Han påpeker imidlertid at en del av svarene allerede finnes i dagens utredning. Der står det at det vil tilrettelegges for at Bybanen kan snu ved Bergenshus på nasjonaldagen.

— Min foreløpige vurdering er at dette ikke vil være en vanskelig sak å imøtekomme. Vi har tidligere år hatt godt samarbeid med 17. mai komiteen og funnet løsninger på de praktiske sidene av arrangementet, sier han.

BRYGGEN: Slik mener kommunen en bybane over Bryggen vil se ut.
BERGEN KOMMUNE