GUNNAR WIEDERSTRØM

Mens det spares på alle bauger og kanter i kommunen, ser man for seg nye kontorer og egne lokaler for representasjon for bystyrets toppolitikere og deres administrasjon. I bybudsjettet er en samlokalisering nevnt som det absolutt mest presserende å løse for bystyrets organer i de kommende årene.

Veldig uhensiktsmessig

Ordfører Kristian Helland nevner kontorer i syvende og 12. etasje i rådhuset som et stort problem.

— Det å ha en sånn veldig uhensiktsmessig plassering kan også fort bli kostnadsdrivende, sier han i en kommentar til spørsmålet om man kanskje skulle vente med de store utleggene.

Det er bare to år siden bystyresiden jobbet med nye kontorløsninger. Man kastet da sine øyner på det staselige fredede bygget i Rådhusgaten 10, som byrådsavdeling for miljø og byutvikling i dag disponerer.

Bergen Bygg og Eiendom fikk i oppgave å utrede kostnadene. Ny heis på utsiden og ombygging og oppussing ble kostnadsregnet til mellom fem og ti millioner kroner. Løsningen ble på det sterkeste frarådet av administrasjonen, og dermed ble planene droppet.

Noe mer representativt

Men fortsatt lever drømmen om en mer representativ enhet av politikere og sekretariat, og gjerne med lokaler som passer seg til representasjon.

— Det hender vi får besøk av delegasjoner, og noen ganger har vi de i møterommet i 14. etasje. Noen ganger på ordførerens kontor, men noen ganger er møterommet opptatt. Det hadde vært praktisk med egne lokaler.

— Det kan bli dyrt?

— Demokrati er ingen billig affære, men vi ønsker oss ikke et diktatur. Og vi sløser ikke med pengene. Vi er veldig pietistisk med pengebruken, lover KrF-ordføreren. Han sier det ikke haster med å finne egnede løsninger.

— Vi begynner ikke å rote med ting nå. Det er naturlig å ta det opp i forbindelse med valget til neste år. 12 etasje er i dag en blanding av rene partikontorer, ordføreren og hans stab og bystyrets administrasjon. Vi må få til noe mer hensiktsmessig.

Liten forståelse

I administrasjonen er det liten sympati med ordførerens ønsker. Der finnes det knapt en administrativ enhet som ikke er spredd rundt på ulike etasjer og ulike bygg. Som en toppbyråkrat sa det:

— Det er først når røyken fra fabrikkpipene treffer direktørens hode at direktøren blir opptatt av miljøvern. Dette er ikke noe problem.

Det er byrådet som legger frem budsjettet, men finansbyråd Trond Tystad ønsker ikke å kommentere forslaget fra ordførerens stab. Dette er bystyrets område, og byrådet nøyer seg med å legge frem bystyrets ønsker.

TRENGER MER PLASS: - Vi sløser ikke med pengene. Vi er veldig pietistisk med pengebruken, sier KrF-ordføreren som ønsker seg representasjonslokaler og nye kontorer for politikerne og bystyrets organer.
Arkivfoto: Knut Strand