Han krevde i bystyret mandag at saken om nye skjenkerettsregler skulle behandles selv om den ikke sto på dagsorden.

— Saken skulle vært lagt frem for bystyret i november, og nå kommer den ikke før i mars. Dette er svært beklagelig, sier Bakke.

Byrådsleder Monica Mæland beklaget det inntrufne, men da Bakke ba bystyret om å sette saken opp på dagsorden i dag, fikk han ikke det nødvendige to tredjedels flertall, selv om også Arbeiderpartiet gikk inn for dette.