— Bystyret i Bergen har allerede i dag en ordning med liveoverføring av forhandlingene i bystyresalen til tilstøtende rom, så veien til å legge det ut på nettet er ikke så lang, sier Aps Marte Mjøs Persen.

I forbindelse med behandlingen av skolebruksplanen i 2010 ble hele debatten sendt direkte ut på bt.no med lyd og bilde.

— Erfaringene med dette skal ha vært gode og med stor interesse fra bergenserne.

Ønsker mer engasjement

Persen viser til at mange av bystyrets medlemmer er aktive på sosiale medier både før, under og etter bystyremøtene.

— I all hovedsak er dette meget positivt, all den tid det fører til mer engasjement og oppmerksomhet rundt lokalpolitikk i Bergen. Mange viser også sitt engasjement gjennom å fremme innbyggerinitiativ og gjennom direkte kontakt med lokalpolitikere i bystyret, sier Persen.

Hun tror potensialet for å engasjere enda flere innbyggere i en by som Bergen er enda større. Da må lokalpolitikken gjøres mer tilgjengelig.

Persen mener livestreaming kan være en aktuell måte å gjøre dette på. Da legges de levende bildene ut på en nettside. Flere kommuner også i Hordaland overfører debattene i sine respektive kommunestyrer på nettet. Askøy kommune samarbeider med Radio Askøy. Odda kommunestyre har hatt direktesendinger på radio Folgefonn og Os kommunestyre på RadioOs i en årrekke.

Gir bedre dialog

— I Oslo kommune er både livestreamingen og de digitale radiosendingene en del av et større prosjekt som handler om å gjøre sakene og saksbehandlingen mer tilgjengelig for innbyggerne. I Oslo legges det også ut skriftlig referat fra møtene basert på båndopptak slik at alle, både innbyggere, presse og politikere selv kan gå tilbake og henvise til hva som ble sagt i debatten på et senere tidspunkt.

Marte Mjøs Persen vil spørre ordføreren om hun kan tenke seg å ta ledelsen for et prosjekt i Bergen bystyre som fører til bedre og mer åpen dialog med innbyggerne i byen.

Får støtte fra Drevland

— Jeg synes dette forslaget er aldeles glimrende. Alt som kan gjøres for å øke interessen for politikk og gjøre politikken mer tilgjengelig for innbyggerne, er av det gode, sier Trude Drevland.

Hun leste interpellasjonen torsdag og har derfor ikke rukket å vurdere svaret, men er absolutt klar på at dette ikke er et prosjekt hun skal lede.

— Jeg mener dette er en administrativ oppgave. Men jeg vil be om at dette blir utredet så raskt som mulig. Og jeg skal personlig følge dette opp slik at det kan fremmes forslag om dette for bystyret. Ellers lover jeg Marte Mjøs Persen et mer utfyllende svar til bystyrets møte 14. mai, sier Drevland.

Er du interessert i å følge direktesendinger fra bystyret? Si din mening i kommentarfeltet!

PÅ TV: Fjernsynsoverføringene av bystyrets forhandlinger må legges ut på nettet, mener Marte Mjøs Persen i Arbeiderpartiet.