Politiet avsluttet sine Hatlestad-undersøkelser sist mandag, etter to måneder, fordi eventuelle bevis er strafferettslig foreldet. Politiet ville ikke si noe om resultatene av etterforskningen, som skulle avdekke om noen forsømte sine plikter da Hatlestad Terrasse ble bygget.

Byrådsleder Monica Mæland (H) beklaget henleggelsen. Nå er det imidlertid klart at Bergen kommune vil be om fullt innsyn i politiets etterforskningsmateriale.

— Vi ønsker mest mulig innblikk i hva som har skjedd i denne saken, rett og slett fordi vi vil trekke ut mest mulig lærdom, sier informasjonsdirektør Robert Rastad til btv.

— Noe konkret dere regner med eller håper å finne i etterforskningsdokumentene?

— Politiet har belyst flere sider av saken enn vi foreløpig har vært i stand til, det er i hvert fall sikkert. Men vi er ikke konkret ute etter å finne noe som vi kan "ta noen" på. De sivilrettslige og erstatningsmessige sidene av saken skal kommuneadvokaten ta stilling til på et senere tidspunkt. Nå er vi opptatt av å gå gjennom all mulig dokumentasjon for å lage en best mulig redegjørelse om Hatlestad-raset, sier Rastad.

Politiet har hentet inn plantegninger og andre dokumenter. I tillegg inneholder materialet fra bergenspolitiet mange avhør av tidligere og nåværende beboere. Politiet sitter også på et telefonavhør av byggmester Øyvin Nydal, mannen som startet grunnarbeidene med den rasrammede rekkehusbebyggelsen. Nydal gjorde dette uten formell byggetillatelse, noe som ga ham påtale fra Bygningsrådet. Men husene ble ikke oppført ulovlig. Byggetillatelse ble innvilget. Striden sto om startdatoen.

Etter hva btv erfarer, vil kommunen få innsyn i politiets arbeid. Kravet er at den som søker har saklig grunn.

Arkiv