OLAV GARVIK

Men uskyldsblå og bedende øyne var ikke nok til å avtvinge statsråden konkrete løfter. Det hadde finansbyråden heller ikke ventet. Statsstøtte gis sjelden eller aldri over bordet, selv om det dreier seg om et såkalt pilotprosjekt for å ta i bruk datasystemet Linux.

Moderniseringsministeren hadde tatt turen til Bergen lørdag blant annet for å bli innviet i det store dataeksperimentet i kommunen.

— Banebrytende

Og det skortet så visst ikke på raushet og velvilje da Meyer kommenterte det han fikk vite. Han var imponert etter å ha hørt på IT-direktør Janicke Runshaug Foss og hennes medarbeidere, som redegjorde for det strategiske arbeidet med å frigjøre kommunen fra Microsoft:

— Det Bergen gjør er banebrytende her til lands. Ingen andre i offentlig sektor har beveget seg så langt ut i ukjent terreng ved å satse på Linux, sa statsråden.

Han mente at dette er viktig for hele Kommune-Norge, ja, for all offentlig virksomhet, for å bryte ned noe som i praksis har vært et monopol når det gjelder programvare.

Sparer store summer

Både Runshaug Foss og Meyer var skjønt enige om at det er av uvurderlig verdi for store databrukere å bli uavhengig i forhold til leverandørene.

— Plutselig kan vi velge fritt mellom leverandører, noe som skaper konkurranse og prisreduksjon, sa kommunens IT-direktør. Hun gjorde det ellers klart at målet på ingen måte er å kaste Microsoft fullstendig på båten. Det dominerende selskapet skal bare ikke være dominerende eneleverandør.

Verken Warloe eller Runshaug Foss kunne antyde hvor store besparelser kommunen gjør regning med ved å satse på Linux i administrasjon og skoleverk. Om kort tid vil rundt regnet 50.000 elever, lærere og andre kommuneansatte bruke Linux istedenfor Windows.

— Det er ingen tvil om at vi vil spare store summer, og det gir en antydning når jeg nevner at lisensen for å bruke Microsoft beløper seg til 10 mill. kroner, sa Warloe.

Andre vil henge seg på

Kommunen har møtt stor interesse hos Kommunenes Sentralforbund (KS), som vil samarbeide for at også andre kommuner kan ta i bruk Linux. Morten A. Meyer lovte å støtte bergensprosjektet som et pilotprosjekt, men uten å antyde noen sum fra statens side.

Byråd Lisbeth Iversen (KrF), som også var til stede, poengterte sterkt at en rekke kommuner omkring i Hordaland har uttrykt ønske om å henge seg på prosjektet.

— Vi skal snarest sende en konkret søknad, sa Warloe da statsråden etterlyste en mer detaljert oversikt over det dristige prosjektet.

DATAHJERNE: Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer til h. ble vist inn i «det aller helligste» av IT-direktør Janicke Runshaug Foss og finansbyråd Henning Warloe da han besøkte Bergen kommunes datasentral i Bergen.<br/>Foto: KNUT EGIL WANG