— Når vi driver i den bransjen vi gjør, med mange av byens tyngre rusavhengige under samme tak, så blir det en del omsetning, sier Roy-Inge Holtet.

Han er avdelingsleder for Frelsesarmeens bo- og omsorgssenter for rusmisbrukere i Bakkegaten.

De ansatte ved senteret har ikke myndighet til å ransake rom eller bagasje.

— Det gjør selvfølgelig at en del ting blir oppbevart her. Vi er et åpent hus, og det er en del besøkende. Veldig mange av de tunge rusmisbrukerne i Bergen har en relasjon til Bakkegaten, og er innom her innimellom, sier Holtet.

Økt omsetning i huset

Han synes den gradvise styrkingen av brukernes rettigheter gjennom flere år er positiv.

— Men den har bivirkninger. Vi ser at de mest ressurssterke brukerne, som også gjerne er de som selger stoff, oppfatter at vi ikke har myndighet til å utøve kontroll. Og omsetning av stoff på huset, kan velte hele bomiljøet, sier Holtet.

Økende omsetning og tilgang på rusmidler i senterets fellesarealer har fått Holtet til å henvende seg til politiet, for å be om hjelp til å stoppe utviklingen. I et brev til patruljeseksjonen og spesialseksjonen, som jobber med narkotikasaker, beskriver han situasjonen:

— Vi observerer i økende grad negativ kontakt og antatt omsetning mellom brukere. For oss er det viktig å få i stand tiltak før bomiljøet i Bakkegaten blir ødelagt for den majoriteten som ønsker fredelige boforhold og innsats mot egen rusavhengighet.

Vil ha politiet på kaffe

Holtet ber om mer tilstedeværelse fra politiet.

— Om ikke mer enn svært korte besøk i våre fellesarealer for en kopp kaffe, skriver han i brevet – og understreker at dette i tillegg til en preventiv effekt mot narkosalg også kan bidra til økt trygghet for senterets beboere.

— Det er viktig å understreke at dette ikke er noen kritikk av politiet. Det er å betrakte som en utstrakt hånd, som et signal om at vi trenger hjelp. Vi vil opplyse om en uønsket utvikling, sier Holtet.

- LAR-pasienter fristes

Han tror det er en utopi å få fjernet all omsetning ved senteret.

— Når ikke fengslene, som har en veldig streng kontroll, klarer å holde institusjonene rene, er det nok heller ikke mulig for denne type tilbud. Dette er neppe et særskilt problem for oss, dette opplever nok andre lignende tilbud også. Og det er interessant å se det som har kommet frem den siste tiden om barnevernsetaten, som i likhet med oss har problemer med å skjerme sine klienter fra omsetning, sier Holtet.

Likevel mener han det er viktig å få omsetningen ned på et minst mulig nivå, ikke minst av hensyn til de beboerne som er i ferd med å komme seg ut av rusmisbruket.

— For de beboerne som har fått LAR (legemiddelassistert rehabilitering) eller ventemedisinering, som hjelper dem til å holde seg unna daglig rusing, er det veldig vanskelig å holde seg rene når de får tilbud om å kjøpe narkotika der de bor, sier avdelingslederen.

- Vil komme hvis vi har tid

Politiet var ikke klar over problemene ved Bakkegaten før de mottok brevet fra Holtet.

— Vi er vanligvis ikke innom denne type tilbud, så vi er avhengige av slike tilbakemeldinger som den vi har fått nå, sier leder for patruljeseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, Bengt Angeltvedt.

Han tar gjerne imot invitasjonen om å komme på kaffebesøk.

— Vi stikker gjerne innom, så sant vår travle hverdag gir oss rom for det. Men jeg kan dessverre ikke love noe. Det handler om hva slags ressurser vi har til rådighet, sier Angelvtedt.

Ørjan Deisz