— Vi har sendt inn en rekke prøver til Kripos, og har mottatt en rekke svar. Jeg kan ikke si noe om hva resultatene viser, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim.

Samtidig som flere av prøveresultatene nå er klare, ber politiet på nytt om bistand fra Kripos. Denne gangen i den taktiske etterforskningen.

- Er dette et resultat av svarene dere har fått på DNA-prøvene?

— Vi har en løpende kontakt med Kripos. Vi ønsker å dra nytte av den spisskompetansen de har. Tidligere har vi fått hjelp med den tekniske etterforskningen, nå ber vi om bistand også på den taktiske siden, sier Onarheim.

Det pågår et løpende arbeid for å sjekke personer som kan være interessante for etterforskningen. Onarheim vil ikke svare på om politiet har fått nye navn på blokken nå.

Han slår også fast at det ikke er aktuelt å gå ut med noen fantomtegning av gjerningsmannen.

— Signalementet er for vagt, sier Onarheim.