Siste sikre observasjon av gutten ble gjort søndag formiddag hjemme i Fyllingsdalen. Siden har ingen verken sett eller hørt ham. — Vi ønsker hjelp fra personer som kan ha vært i kontakt med Rand Wiberg fra søndag formmiddag til han ble funnet omkommet klokken 09.30 dagen etterpå. Vi ønsker også kontakt med personer som har sett andre personer i Kirkebukten i løpet av natten og formiddagen, forteller informasjonsleder Trygve Hillestad ved Bergen politidistrikt. - Etterforskes dette som et mistenkelig dødsfall?

— Nei. Vi vet ikke hva som har skjedd, og derfor ber vi publikum om hjelp, sier Hillestad.

UTEN SPOR: Mads Arne Rand Wiberg. FOTO: BERGEN POLITIDISTRIKT.