Kvinnen ble tiltalt for bigami i fjor sommer. Tiltalen gikk ut på at hun hadde giftet seg med en 30 år gammel mann samtidig som hun var gift med en annen.

Den 36 år gamle kvinnen har vært gift fire ganger, men det er ekteskap nummer tre og fire som har vært bakgrunnen for den uvanlige tiltalen. Da rettssaken startet i Bergen tingrett i dag kom det frem opplysninger som gjør at det ble sådd tvil om gyldigheten på ekteskap nummer tre.

Dette ekteskapet ble inngått i en evangelisk frimenighet i Oslo sommeren 2004. I retten i dag kom det frem opplysninger om at mannen som vigslet kvinnen ikke har gyldig vigslingstilltatelse. Da denne opplysningen kom frem, krevde aktor Anette Vangsnes at saken måtte utsettes for å finne ut om den ekteskapet dermed kunne være ugyldig. Dersom saken ikke ble utsatt ville hun be om frifinnelse.

— Dersom ekteskapet nummer tre er ugyldig, så er ikke ekteskap nummer fire ulovlig og da har vi ingen sak, sier Vangsnes til bt.no.

— Retten tok ikke kravet om utsettelse til følge, og da rettssaken startet på ny igjen etter pausen, gjorde aktor Vangsnes alvor av å kreve full frifinnelse av kvinnen. Det gjorde hun også i sin korte og konsise avslutningsprosedyre.

Den afrikanske kvinnes forsvarer Olaf Holm holdt tidenes korteste avslutningsprosedyre:

— Jeg er helt enig med aktors vurdering, sa han.

Dommer Erik Leganger repliserte med et smil at denne prosedyren måtte være ny rekord.

Den afrikanske kvinnen får opplest dommen i morgen formiddag. Hun var merkbart sliten av påkjenningene tiltalen og rettssaken har medført.

GORDON ANDERSEN (mms)