I 2008 ble mannen dømt til fem års forvaringsstraff for grove overgrep mot flere mindreårige.

Nå mener statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen at 34-åringens forvaringsstraff må forlenges med ytterligere tre år.

I juni i år, under soning, skal nemlig mannen ha blitt tatt med over 400 overgrepsbilder av barn, samt 61 videofilmer.

Bekymret statsadvokat

— Dette skjedde mens han satt på forvaringsdom for å ha begått overgrep mot mindreårige. Påtalemyndigheten er bekymret for at han ikke vil makte å avstå fra å begå alvorligere handlinger i fremtiden, og ber retten prøve spørsmålet om forlengelse av tidsrammen, sier Stolt-Nielsen.

Det var Bergensavisen som omtalte den ferske tiltalen først.

Forvaring er en straffereaksjon som har som hovedformål å verne samfunnet mot særlig farlige lovbrytere. Retten mente i 2008 at det var en fare for at 34-åringen ville begå nye, alvorlige seksualforbrytelser i fremtiden.

Skulle snart løslates

Det var ansatte ved Bergen fengsels overgangsbolig ved Lyderhorn som slo alarm i sommer, etter å ha funnet det de mistenkte var ulovlig pornografisk materiale på mannens telefon.

34-åringen sonet siste del av forvaringsdommen i en overgangsbolig, og var egentlig tiltenkt løslatelse i januar neste år.

— Hensikten med opphold i overgangsbolig er nettopp å prøve ut egnetheten for å tilbakeføres til samfunnet. Dette ble oppdaget av en av våre ansatte som har som oppgave å følge opp den enkelte innsatte, sa Leif Waage, assisterende regiondirektør iKriminalomsorgenregion vest til BT i juni.

Dømt for overgrep

Mannens forsvarer, Ann-Turid Bugge, ønsker ikke å kommentere tiltalen.

Mannen ble for seks år siden dømt for å ha hatt seksuell omgang med tre mindreårige jenter. To av ofrene var 13 år gamle da overgrepene skjedde. Et annet var på rømmen fra barnevernet.

I tillegg til fysiske overgrep, ble han dømt for seksuelt krenkende atferd mot flere andre jenter.

Sedelighetsdommen fra 2008 var mannens fjerde dom.

Bergen tingrett slo den gang fast at mannen hadde fått «all mulig hjelp» til å endre sin livsførsel i fengselet, men at han likevel begikk overgrep mot mindreårige kort tid etter at han ble prøveløslatt.

I februar neste år skal samme domstol ta stilling til om tidsrammen skal forlenges nok en gang.