Historiker Borgersrud ber nå retten om en midlertidig forføyning — en foreløpig rettsavgjørelse - for å få hindret bokutgivelsen om sabotasjeorganisasjonen, som opererte under andre verdenskrig. Boken er planlagt til høsten.

Borgersrud har allerede stevnet Museum Vest for retten i striden om bokprosjektet. Han mener Museum Vest bryter opphavsretten dersom de gir ut en bok ved hjelp av dokumenter han har funnet og fått nedgradert i arkivene.

— Vi forventer at hovedforhandlingen først vil finne sted etter Museum Vests planlagte utgivelsestidspunkt. Derfor ber vi retten sørge for at boken ikke gis ut før den endelige rettsavgjørelsen er klar, sier Borgersrud.

«Forbud mot utgivelse»

Borgersrud var i utgangspunktet selv sentral i Museum Vests bokprosjekt, men samarbeidet skar seg fullstendig. Siden har krangelen gått høyt om hvem som har rettighetene til kildematerialet. Museum Vest mener de har sitt på det tørre, og ønsker å fortsette bokarbeidet. Boken deres skal føres i pennen av historiker Ole-Jacob Abraham, som arbeidet sammen med Borgersrud på prosjektet inntil samarbeidet havarerte.

«Etter Borgersruds mening vil denne boken kun ha som grunnlag bruk av Borgersruds prosjekt og intervjuer og innsamlet materiale under hans ledelse av prosjektet. Borgersrud har derfor funnet det nødvendig å begjære midlertidig forføyning med forbud mot utgivelse av boken til det foreligger endelig dom i saken om opphavsretten til prosjektet», heter det i pressemeldingen.

Møte tirsdag

Borgersrud arbeider selv videre med sin egen Saborg-bok. Han forventer at denne vil være klar i bokhandlene høsten 2015, altså ett år etter Museum Vests planlagte bokutgivelse.

Kravet om midlertidig forføyning kommer etter et møte tirsdag i Borgersruds referansegruppe, som foruten Borgersrud selv består av professor emeritus Terje Halvorsen, faglig sekretær i LO i Bergen og Omland Arne Jæger, tidsvitne August Rathke og Inge Bjørnar Eriksen.

En slik forføyning vil gjelde inntil tingretten har tatt endelig stilling til rettsstriden om prosjektet.