Aktoratet ber om fire års ubetinget fengsel for både Trond Emblem og Jostein Berland.

De to var henholdsvis tidligere eier og daglig leder av tankanlegget Vest Tank.

For Karl-Jan Erstad legger aktoratet ned påstand om ett års ubetinget fengsel.

— Dekket til sannheten

Tidligere i dag sa aktor at Vest Tank-ledelsen gjorde alt for å dekke til sannheten.

— Vest Tank hadde ingen plan for hvordan de skulle rense avfallet de mottok. Det var svært klanderverdige forhold som til slutt førte til eksplosjonen, sa Hans Tore Høviskeland i retten i dag.

Høviskeland er aktor i straffesaken etter eksplosjonen ved Vest Tank. I dag begynte prosedyren i Nordhordland tingrett.

— Falsk forklaring

Han mente påtalemyndigheten kunne ha tiltalt dem for mer.

— Vi kunne tatt med falsk forklaring, sa Høviskeland.

Ifølge ham har særlig tidligere daglig leder Jostein Berland endret forklaring underveis.

— Man kan ikke feste lit til det Berland har sagt i sin vitneforklaring, sa Høviskeland.

Berland er en av de tre tiltalte i saken: I tillegg kommer tidligere eier og styreleder Trond Emblem, og Karl-Jan Erstad. Erstad var innleid kjemisk konsulent hos Vest Tank.

Farlige væsker

Som eksempel viste aktor til hvordan Berland forklarte seg om en økonomisk gjennomgang et eksternt firma gjorde.

I den ble det oppgitt at Vest Tank hadde lov til å oppbevare farlige væsker på flere tanker.

Men i virkeligheten hadde de lov til å ta imot de mest brannfarlige væskene på et fåtall av tankene.

— Berland forklarte at han hadde ringt kort tid etterpå til firmaet for å rette opp feilen. Ifølge firmaet selv stemmer det ikke, sa Høviskeland.

— Dekker til

Straffesaken mot de tre tidligere Vest Tank-folkene er inne i sin siste uke. Rettssaken startet i desember.

— De tiltalte har gjort alt de kan for å tildekke ansvaret. Politiet, statlige myndigheter, de ansatte, alle har gjort noe galt - bare ikke dem selv, sa Høviskeland.

77 vitner har forklart seg i saken: Tidligere ansatte, kjemieksperter og helseeksperter er blant dem som har forklart seg i retten.

Eksplosjonen i mai 2007 førte til at mange i nærområdet i Gulen kommune fikk helseplager. Mange ble plaget av kvalme, hodepine og irriterte luftveier. Flere mistet også smaksløkene.

Forsvarerne til de tre tiltalte skal etter planen begynne sin prosedyre i morgen.

De tre tiltalte har alle erklært seg ikke skyldige. Ifølge forsvarerne, visste de statlige myndighetene godt om hva Vest Tank skulle gjøre. Derfor, mener forsvarerne, er det ikke rettferdig at de tre skal straffes.

PÅ TILTALEBENKEN: Tidligere daglig leder i Vest Tank, Jostein Berland. Arkivfoto: Tor Høvik