Statens vegvesen Region vest skal lyse ut driften av fergesambandet Halhjem – Sandvikvåg, og har derfor sendt på høring et forslag til ny ruteplan som skal gjelde fra januar 2017.

Har en plan B

Av høringsbrevet framgår det at det er planlagt å lyse ut kontrakten med to ruteplaner.

Ruteplanen med oppstart i 2017 vil i utgangspunktet være basert på tre ferjer, mens ruteplanen som bygger på fire ferjer vil bli benyttet dersom framtidig trafikkvekst medfører behov for å øke kapasiteten i sambandet.

Ruteplanen med tre ferger har omtrent samme frekvens og avgangstider som i dag, mens et ruteopplegg med fire ferger i drift vil gjøre det mulig med avgang hver vei hvert 20. minutt, mot hver halvtime i dag.

— Ingen grunn til å vente

«Det er positivt at det tas inn i anbudsgrunnlaget muligheter for å trafikkere sambandet med fire ferger dersom trafikkgrunnlaget øker» skriver byrådet i Bergen i sitt svar til Statens vegvesen.

Men byrådet mener man ikke trenger å vente for å se om det blir den forventede trafikkveksten på E39.

«Dette er en av de sterkeste næringsregionene i landet, og det er stort behov for å knytte regionen kommunikasjonsmessig bedre sammen. På denne bakgrunn mener Bergen kommune det er svært viktig å ha fokus på eksisterende ferjesamband inntil framtidige ferjefrie løsninger kan bli realisert.

Statens vegvesen bør derfor allerede fra 2017 vurdere å trafikkere sambandet Halhjem - Sandvikvåg med fire ferjer for å møte veksten og behovet for utvikling i regionen og landsdelen de nærmeste årene» skriver byrådet.

Vil ha biogass

Byrådet peker også på at selv om det blir flere ferger, er det viktig at utslippet av klimagasser ikke økes. Dette innebærer at det kan satses på videre drift med gassferger. Også biogass bør vurderes, mener byrådet.