• Dropp et bystyremøte og spar 50.000 kroner, lyder oppfordringen fra Aps Eilert Jan Lohne. Denne måneden blir det to bystyremøter, et førstkommende mandag, og et mandagen etter. Det siste er et budsjettmøte.

GUNNAR WIEDERSTRØM

— Her leser finansbyråden finanstalen, hver av gruppelederne får holde et kort innlegg og så går alle til sitt. Det hele er over på en time. Enten kan fremleggelsen av budsjettet skje for gruppelederne, eller så kan de to møtene slås sammen, sier Lohne.

Forslaget er møtt med en kald skulder i forretningsutvalget, der bystyrets heltidspolitikere sitter. I en e-post til Lohne skriver ordfører Herman Friele:

«Jeg har ingen problemer med å være enig med deg at vi burde kunne rasjonalisert/slått sammen til et annet møte behandlingen av budsjett.» Et forslag om samkjøring av de to møtene falt i forretningsutvalget «med den begrunnelse at det var ønskelig at det ble avholdt et eget budsjettmøte uten andre forstyrrende saker.»

Lohne oppfatter at dette mer handler om at enkelte politikere er opptatt av den «rituelle pompøsiteten» som ligger rundt en budsjettfremleggelse for et samlet bystyre.

— Vi bør heller spare pengene, sier Lohne.