Biskop Halvor Nordhaug sender onsdag ettermiddag ut brev til ordfører Gunnar Bakke (Frp) , byrådsleder Monica Mæland (H) og partienes gruppeledere ibystyret og ber om engasjement for papirløse asylsøkeres situasjoni Norge.

— På samme måte som har skjedd i Trondheim og Stavanger, så håper jeg at også Bergens politikere vil oppfordre våre myndigheter til å foreta en ny gjennomgang av de papirløses situasjon i Norge, og treffe nødvendige tiltak for å bedre denne, sier han til bt.no.

Tungt å være vitne

Biskopens innspill er foranlediget av møtet med de papirløse asylsøkerne, somsiden søndag har oppholdt seg i Johanneskirken. Dette gjorde sterkt inntrykk.

— Det gjør inntrykk å høre deres fortellinger. Mange av dem har vært gjennom mye vondt, sier Nordhaug, som frykter situasjonen deres forverres for hver dag som går.

— De tar ikke til seg mat og har det svært vanskelig. Tilstanden vil forverre seg ytterligere hvis de forsetter på denne måten. Dette er naturligvis tungt for menighetens folk å være vitne til, sier han.

Kirkeasylet har ført til at menigheten har kommet i en krevende situasjon, ifølge biskop Nordhaug.

Ønsker uttalelse

— Vår holdning er at dette kirkeasylet snarest bør avvikles. Kirkeasylet ikke kan være en tjenlig vei å gå for å endre norsk asylpolitikk. Kirken har verken mandat eller kompetanse til å gå inn og overprøve lovlige fattede vedtak i slike saker.

Nordhaug håper at Bystyret på sitt neste møte kan samle seg om en uttalelse som oppfordrer sentrale myndigheter til å foreta en ny gjennomgang av de papirløses situasjon i Norge.

— Det handler om grunnleggende omsorg for mennesker i en fortvilet situasjon. Jeg både håper og tror at dette vil være en sak som kan samle bred støtte hos byens politikere, sier han.

JOHANNESKIRKEN: Leder for menighetsrådet, Kristin Knudsen, snakker med kirkeasylantene. Menighetsrådet har ansvaret for situasjonen, og har organisert vakthold i kirken i natt.
SEAN MELING MURRAY
DESPERATE: 15 personer fra Iran, Kurdistan og Afghanistan har søkt tilflukt i Johanneskirken. Asylsøkerne nekter å spise, som en protest mot myndighetenes behandling av papirløse flyktninger i Norge.