• Bukken kan ikke passe havresekken, sier Jan Arild Ellingsen (Frp). Han krever ekstern gransking av de påståtte truslene mot marinejegere.

Frps forsvarspolitiske talsmann mener det ikke er godt nok at Forsvarsdepartementet har opprettet en intern varslersak.

— Jeg er i tvil om Forsvarsdepartementet er rett instans til å gjøre denne jobben. Det er stor fare for at de frikjenner seg selv. Bukken kan ikke passe havresekken, sier Ellingsen. Også av hensyn til Forsvarets omdømme mener han andre grep må tas.

— Jeg mener det er nødvendig å nedsette et eksternt granskingsutvalg. Jeg er sikker på at det finnes kompetanse som kan undersøke hva som har skjedd, og hvordan vi skal håndtere dette i forhold til regelverket, sier Ellingsen.

- Punktert på alle hjulene

Han mener forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens (Ap) håndtering av saken forsterker behovet for eksterne granskere.

— Hun lot saken ligge i tre måneder, og gjorde ikke jobben sin. Det gir saken en ny dimensjon, og gjør den verre. Dersom vi skal opprettholde tilliten til et forsvar som har punktert på alle fire hjulene, må noen andre gjøre jobben, sier Ellingsen.

Saken som har utløst hele konflikten – omorganiseringen av spesialstyrkene – ligger nå til behandling i Stortinget. Utenriks- og forsvarskomiteen skal avgi sin innstilling 12. juni. Fem dager senere, 17. juni, skal Stortinget etter planen fatte en endelig avgjørelse. Ellingsen mener behandlingen av spesialstyrkesaken må utsettes, etter det som har kommet frem.

— Vi må først vite hva som faktisk har foregått i denne prosessen, sier Ellingsen.

- Syltynn fremstilling

Høyres forsvarspolitiske talsmann, Ivar Kristiansen, mener saken om spesialstyrkene har vært en «svært uryddig prosess», med en «syltynn saksfremstilling».

— Hvis omleggingen ga et samlet spesialstyrkemiljø med større operasjonsevne, hadde det vært bra. Men det er ikke synliggjort i det hele tatt. Fokuset har vært på det administrative og det geografiske, altså å flytte enheter og forsvarsledelsen nærmere Oslo, mener Kristiansen.

Han vil ennå ikke konkludere i spørsmålet om saken bør utsettes. Det vil heller ikke KrFs Kjell Arvid Svendsen.

— Men vi sitter med mange spørsmål vi vil ha svar på, sier Svendsen.