— I utgangspunktet er skolen en privat institusjon, og dette er indre forhold som de må håndtere selv, sier seniorrådgiver Jan Helge Støve.

Likevel har Fylkesmannen sendt brev til skolen og bedt om en oversikt over de ansattes kompetanse.

— Vi har en tilsynsfunksjon overfor skolen, og lærernes kompetanse er en del av det vi skal se på. Men dette er ingen gransking, sier Støve.

Han tror ikke konflikten vil få noen betydning for skolens godkjenning.

— Nei, slike feider og diskusjoner kan skje ved alle skoler innimellom. Vi skal forholde oss til det faglige og skolebygningen.

— Men hvis halvparten av elevene slutter, får vel det store konsekvenser for det økonomiske tilskuddet?

— Ja, det vil det. Skolen får tildelt penger etter den gjeldende prognosen over elevtall, men vi har en telling 1. oktober. Da må skolen eventuelt betale tilbake tilskuddene for dem som har sluttet.