Gruppelederen for Høyre i bystyret mener en rekke momenter rundt bybanetraseene må avklares med regjeringen. Han har lagt merke til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sine uttalelser i dag, hvor statsråden sår tvil om statens bidrag dersom Bergen velger en for dyr trasé.

Til BA uttalte Solvik-Olsen at «ekstravagante løsninger­ vil ikke få samme prosentvise støtte som en nøktern og rimelig løsning med samme nytte». Det har skapt sterke reaksjoner, blant andre fra lederen i Bergen Frp, Eiler Macody Lund.

Fått med debatten

— Er det spesielt av en statsråd å gå ut på denne måten, Skansen?

— Ja, det er kanskje spesielt. Jeg vet ikke hvorfor han gjør det. Men jeg regner med han har fått med seg debatten. Det er uansett ikke så viktig å vite hvorfor han gjør det, det viktigste er signalene han sender ut.

Solvik-Olsen uttrykker forundring over at bergenspolitikerne ikke har tatt kontakt med regjeringen for å drøfte denne saken. Skansen sier han vil be byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen om å følge opp invitasjonen fra statsråden, og be om et møte i Oslo.

— Vi må blant annet finne ut hvilke vilkår som settes for denne tildelingen av storbymidler. Vi må finne ut hvilken modell for tildeling vi skal ha.

Kan bli mindre

Regjeringen har sagt at de kan være villige til å la staten betale inntil 50 prosent av bybaneutbyggingen videre. En kollektivpott på 26 milliarder er foreløpig satt av til dette. Skansen mener det blir feil å fordele midlene til storbyene ut fra den matematisk størrelsen.

— Bergen er allerede godt i gang med bygging av bybane, vi har særskilte utfordringer, en fredet bygrunn som står på Unescos verdensarvliste og har en meget spesiell topografi. Det er særskilte utfordringer som kanskje vil koste mer for Bergen enn andre byer vi kan sammenligne oss med.

Komitélederen mener problemstillingen er større enn spørsmålet om bybanetunnel eller dagløsning over Bryggen.

— Seks eller åtte milliarder utgjør den samme problemstillingen for finansieringen til Åsane. Og i dag får vi bare mellom 20 og 30 prosent finansiering fra staten. Det har ikke stoppet oss fra å planlegge nordover med de foreliggende trasevalgene, men det blir helt klart større utfordringer jo dyrere det blir gitt at Staten skal godkjenne søknaden og våre bilister skal delta på finansieringen gjennom bompenger.

Dårlig kritikk

Skansen retter også pekefingeren mot dem som kritiserer utredningene i denne saken. I dagens papir-BT kommer kritikken mot Norconsult frem. Så vel Peter Christian Frølich (H), Eiler Macody Lund (Frp) og Harald Schjelderup (Ap) mener utredningene er vridd i retning av tunnelalternativene.

— Jeg synes det er spesielt å angripe noen uten å komme med alternativereller underbygge slike angrep med faglige og konkrete forhold. Det som har fremkommet er en veldig sterk kritikk, og hva bygger de den på utover at de har en annen oppfatning?

- Bør Macody Lund holde seg for god for slike angrep?

— Ja, men ikke bare han. Jeg synes han må prøve å diskutere dette konstruktivt, uten å komme med anklager mot andre.

Hva tenker du? Er bybaneutbyggingen i fare dersom Bergen velger seg en tunnel?