Caine klager samtidig Spesialenhetens avgjørelse inn for Riksadvokaten. I sommer henla Spesialenheten anmeldelsen fra Caine, etter at han ble lagt i bakken på Sjølinjen i Bergen 2. mai i år. Engelskmannen sa han var blitt utsatt for vold fra de to politimennene.

— Aldri i tvil

— Vi vil klage på henleggelsen fordi vi mener bevisene ikke er vurdert på rett måte. Vi mener også at Spesialenheten burde ha lagt en annen lovforståelse til grunn, sier Cecilie Schjatvedt, som er Caines advokat.

— Det er deres fulle rett å klage, men de to tjenestemennene var ikke overrasket over at Spesialenheten henla saken. De var aldri i tvil om at de forholdt seg til regelverket og ble heller ikke overrasket da Spesialenheten henla saken, sier advokat Erik Mjell, som bistår tjenestemennene.

Etterlyser vitner

Caine mener videoen fra kameraet i Up-bilen har offentlighetens interesse og ber om at Spesialenheten legger den frem, slik at folk selv kan få et inntrykk av hva som skjedde da han ble pågrepet.

— Videoen bekrefter det jeg har sagt. Jeg synes folk bør få se den og selv se hva Spesialenheten mener politiet kan tillate seg, sier Caine.

Han etterlyser også vitner i saken.

— Det er viktig for meg å komme i kontakt med bilførere som var på Sjølinjen 2. mai. Politiet mener jeg lå tett opptil deres bil. Dersom noen har sett hvordan min Peugeot lå plassert i forhold til den sivile Up-bilen, blir jeg glad for at de kontakter meg. Det er svært viktig, for jeg har en annen oppfatning av dette enn det politiet hevder, sier Caine.

Trevor Caine med bilen han kjørte da han ble pågrepet av to politimenn fra Utrykningspolitiet på Sjølinjen ved Gamlehaugen 2. mai i år.
RUNE NIELSEN (ARKIV)

Videoen ikke frigitt

Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus sier at de ikke kommer til å frigi videoen slik at den kan publiseres for publikum.

— Den er en del av flere beviser i denne saken som det ikke er naturlig å frigi med mindre aktørene i saken er enige om det. TV2 har tidligere bedt om innsyn, og Utrykningspolitiet har stilt seg negativ til, sier Presthus.

Han forteller at dersom de mottar en anke fra Caine, vil de vurdere saken på nytt.

— Dersom vi kommer til samme resultat som i sommer, sender vi anken over til Riksadvokaten som på selvstendig grunnlag vil vurdere den, sier Presthus.

I sommer sendte Spesialenheten ut en pressemelding der de blant annet skrev at det ikke kunne bevises at Caine var blitt slått eller sparket av politimennene.

«At det var behov for så vidt kraftig bruk av makt i situasjonen anses å være en følge av bilførerens aktive motstand mot polititjenestemennenes inngripen mot ham», het det videre.