JOHN LINDEBOTTEN

Potten som det søkes om penger fra er i år på 115 millioner kroner. Denne summen skal fordeles på de fem største byene i landet, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

I 2004 var potten på 74 millioner kroner. Bergen søkte om 30 millioner, og var skuffet da de fikk tildelt 17 millioner. Men det satte kommunen i stand til å holde løftet om takstfrys på bussene.

Senere på året, i juni, fikk Bergen 6,3 millioner kroner til etter at Stortinget ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett hadde lagt 26,3 millioner kroner ekstra i belønningspotten.

22 millioner for takstfrys

I år er kostnaden med takstfrys beregnet til 22 millioner kroner, og dette står øverst på kommunens ønskeliste. Men bedre bussforbindelse innad i Bergen og mellom Bergen og omegnskommunene står også høyt oppe på listen, som ser slik ut:

1. Fortsatt takstfrys (23 kroner). Kos t nad: 22,09 millioner kroner. 2. Rabatterte månedskort for barn. Kostnad: 300.000 kroner. 3. Økt frekvens på stamrutene mellom Knarvik (Lindås), Straume (Fjell) og Bergen sentrum. Kostnad: To millioner kroner. 4. Opprettholdelse av økt frekvens på stamrutene innenfor Bergen kommune. Det gjelder Bergen-sentrum-Birkelundstoppen, Fanahammeren-Lønborglien, Olav Kyrres gate-Nordås, Nesttun-Åsane terminal og Loddefjord-Bergen sentrum. Kostnad: 3,36 milli o ner kroner. 5. Ytterligere styrking av stamrutene i punkt 4. I tillegg styrking av rutene til Olsvikskjenet og Vadmyra. Kostnad: 4,42 millioner kroner. 6. Ekspressruter i Bergen kommune. Det omfatter fire ekspressturer til Heldalsåsen, to ekstraturer på linje 26, Åsane-Birkelandskrysset og fire direktebusser Laksevåg-Oasen-Birkelandskrysset.

7. Hurtigbåt Kleppestø-Bergen sentrum. Kostnad: 250.000 kroner. 8. Utvidelse av tilbudet til gratis sentrumsbuss i Bergen. Kostnad: 2 milli o ner kroner. 9. Universell utforming av vognmateriell, holdeplasser og liknende. Kostnad: 1 millioner kroner. 10: Billigere ungdomskort. Kostnad: 1,5 millioner kroner.

Summen av disse tiltakene blir altså 38,38 millioner kroner. I prinsippet er det da slik at dersom den tildelte summen blir mindre enn dette, kuttes listen bakfra.

Tildelingen av midler vil finne sted i løpet av få uker.