— Hva er status for integrering av ungdom med minoritetsbakgrunn i Bergen? - Veldig dårlig. Dessverre. Det er få innvandrerungdommer som har norske venner.

- Er det så viktig med norske venner ?

— Selvfølgelig. Det er jo slik vi kan lære norsk og bli kjent med det norske samfunnet. Selv har jeg bodd i Norge i snart fem år. Jeg har vel ikke noen nære, norske venner.

- Hvorfor er det slik? - Den viktigste forklaringen er utrygghet. Vi kjenner hverandre ikke. Mange ungdommer har ikke selvtillit nok til å ta kontakt. De er redde for å si eller gjøre noe feil. Dette gjelder både nordmenn og innvandrerungdom.

- Hva kan gjøres for å bedre integr e ringen? - Vi må få mer kunnskap om hverandre. Det må komme fra både innvandrere og nordmenn. Dessuten må vi som kommer på asylmottak ikke bare lære norsk med en gang. Vi må også få innføring og opplæring i det norske samfunnet fra første dag.

- Hvordan var det å komme ut fra asylmottaket? - Det var som å komme fra et åpent fengsel, en egen verden med et eget språk, og ut til det norske «brevlandet».

- Brevlandet? - Ja. Alt er jo på papir. Du skjønner jo ingenting hvis du ikke kan norsk eller ikke har lært noe om Norge. Og hvis du ikke kan norsk, tør du heller ikke gå til naboen å spørre om hjelp. Da blir det vanskelig.

- Du har selv skrevet om manglende integrering på skolen. - Ja. Vi blir på en måte holdt utenfor. Som innvandrerungdom blir du ikke skikkelig godtatt. Du får delta, men ikke være med å bestemme. Men det kan godt være samme problem andre veien. At norsk ungdom som kommer inn i et miljø med mange innvandrerungdommer heller ikke blir skikkelig godtatt.

- Hvordan kan man få økt forståelse? - Vi må forsøke å sette oss inn i hverandres situasjon. Forestill deg at du kommer til et annet land som innvandrer. Du kan ikke språket. Det meste er annerledes. Tenk hvor glad du ville vært om noen tok kontakt, åpnet døren og inviterte deg inn.

- Har du en oppfordring å komme med? - Ikke skjær alle innvandrere over en kam. Ikke tro at vi er kriminelle, alle sammen. Prøv oss. Ta kontakt. Ikke vær redd.

PÅ TV: Armin Amookheth kom til Norge som 15-åring. - Alt var annerledes. Jeg synes nordmenn var rare og de synes sikkert at jeg var rar. Derfor må vi lære hverandre å kjenne, sier Armin. Onsdag kan han ses i Migrapolis på NRK1.

FOTO: HELGE SUNDE