Rådet kommer i et brev han sendte den ferske ministeren like etter at hun hadde tiltrådt. Jæger skriver blant annet at Anne-Grete Strøm-Erichsen vil få en «unik start i Forsvarsdepartementet med en avgjørelse om å bygge dokken, en avgjørelse som gjenspeiler mot, kløkt og ansvar».

Moralsk backup — Jeg ønsket å gi henne moralsk backup, og syntes det var på sin plass å sette tørrdokk-saken i sitt rette perspektiv, sier admiral Jæger, som nå driver sitt eget konsulentfirma.

Jan Jæger har en lang, militær løpebane bak seg i Sjøforsvaret. Han har vært marineinspektør, stabssjef i Sjøforsvarsstaben. Han var sjef for tidligere Sjøforsvarets forsyningskommando, senere FLO/Sjø, da han gikk av med pensjon for to år siden. I kraft av denne stillingen undertegnet han kontrakten om kjøp av de fem nye fregattene fra det spanske verftet som i dag heter Navantia.

— Du kan trygt si at spillet rundt tørrdokken har engasjert meg. Jeg mener også at jeg har god innsikt i problemstillingene, sier Jan Jæger.

Bygger ned Haakonsvern Det er flere årsaker til at han er opptrukket.

— Hvis tørrdokken ikke kommer, er det et nytt skritt mot å bygge ned Haakonsvern som et sjømilitært kompetansesenter. Tidligere hadde vi en kompaktbase. De siste årene har forsvarsledelsen dreiet kursen mot å bygge ned basen til et minimum, sier Jæger.

— Da tidligere forsvarssjef Sigurd Fisvold besøkte oss, sa at han alt var storartet. Da han kom tilbake til Oslo, arbeidet han for å bygge ned virksomheten. Slik har det fortsatt. En organisasjon og en base som hadde alt, og fungerte strålende, er byttet ut med noe som ikke fungerer, utdyper han.

«Prinsippsak» Admiralen ser på dokksaken som en prinsippsak og et bevisst ledd fra forsvarsledelsens side for å bygge ned Haakonsvern.

I brevet til den ferske forsvarsministeren markerer han uenigheten sin ved å skrive «¿ dokken har vi behov for, for å kunne opprettholde en effektiv drift av fremtidens moderne sjøforsvar ¿».

- Tørrdokken lønnsom Jan Jæger mener videre at det i Forsvarsdepartementet sitter folk som pusler med «urealistiske, bedriftsøkonomiske modeller».

— Tørrdokken vil bli lønnsom. Etter bare fem-seks års drift kan investeringen være hentet inn igjen, hevder Jæger.

— Kan Sjøforsvaret utføre vedlikeholdet selv, oppstår det en konkurransesituasjon, sier han.

Han viser til et konkret eksempel der Sjøforsvaret sparte fem millioner kroner på vedlikehold av minerydderfartøyene sine. Umoe Mandal senket sin pris med fem millioner etter at Sjøforsvarets egne verksteder tok opp konkurransen om oppdraget.

— For de nye fregattene snakker vi om høyere summer, sier Jæger, og viser til at nye klassifiseringsregler er like om hjørnet.

Kan ikke stå i kø

— Da må fartøyene inn hvert tredje år. Klassifiseringen vil sikkert ta en måned. Dette blir det langt billigere å utføre ved Sjøforsvarets egne verksteder.

I brevet til Anne-Grete Strøm-Erichsen peker Jan Jæger på at norsk skipsverftsindustri går det så kviner. Han tar det derfor ikke for gitt at Sjøforsvaret slipper til uten ventetid.

— Fartøyene må ha en høy operativ utnyttelse. De kan ikke ligge i kø, sier han.

Jæger er skuffet over den borgerlige koalisjonen som sløyfet dokken i sitt budsjettforslag.

— Sannsynligvis er dette regissert av forsvarsstaben. Jeg er overrasket over at departementets egne folk ikke utviser bedre gangsyn, kommenterer han.

Den engasjerte admiralen håper Anne-Grete Strøm-Erichsen utviser bedre gangsyn. Ved å gå inn for dokken mener Jæger at hun vil gi klare signaler til dem som «gjennom flere år har manipulert og harselert med Stortingets vedtak». Går hun mot dokken, frykter admiralen at forsvarsministeren må slite videre med denne kulturen.

BREISIDE: Pensjonert admiral Jan Jæger fyrer løs mot den gradvise nedbyggingenav Haakonsvern.
BJØRN ERIK LARSEN