JAN STEDJE

– Noen må sette ned foten og si at dette vil vi ikke ha i det norske samfunnet. Det er passert en grense når kjøpepresset for undertøy rettes mot unge jenter, mener barneminister Karita Bekkemellem Orheim.

Kvinneorganisasjoner ber nå statsråden sette inn de nødvendige tiltak som kan stoppe reklame/salg av «sexy undertøy til små jenter».

Det er reklame for julehandelen 2000, med salgsgimmick for gjennomsiktige blonder og gjennomsiktige bakstykker til småjenter, som er bakgrunnen for de skarpe reaksjonene som er kommet til barneministeren i løpet av januar.

– Vi har fått en god del henvendelser i denne saken, og jeg forstår at folk reagerer, sier statsråden til Bergens Tidende.

Et eget utvalg, det såkalte Nyborg–utvalget, skal legge frem sin innstilling 15. februar. Utvalget ble nedsatt i 1999 av regjeringen Bondevik for å se på hvordan det kommersielle kjøpepresset som barn utsettes for kan reduseres.

Barneministeren lover at det i forbindelse med politisk behandling av Nyborg-utvalget også skal belyses hvordan kjøpepresset påvirker jenters og gutters holdninger til kjønn og kropp.

– Jeg vil først ha en grundig behandling av Nyborgutvalgets innstilling. Men jeg utelukker ikke at «bestemmelser kan bli vedtatt» for å redusere skadevirkningene på barn, sier Bekkemellem Orheim.