— En av grunnene til at jeg valgte Norge, er at kvinners rettigheter er så grunnfestet her, sier Bhanumathi Natarajan. Hun hadde forstått at Norge var et godt land å bo i. Selvsagt hadde hun lest om midnattsolens land på skolen.

Fred og respekt

— Hva mener du er verd å kjempe for?

— Fred, respekt for andre mennesker og det å ta var på naturen til glede og nytt for kommende generasjoner er noe av det jeg vil kjempe for. Å gi en hundrelapp når folk er i nød, er ikke nok. Folk må engasjere seg mer, mener hun.

Selv er Bhanumathi Natarajan med i Attac og en fredsgruppe og er opptatt av eiendomsretten til planter og kunnskap. Hun mener alle har noe å bidra med.

— Jeg tror kvinner må engasjere seg mer og tenke globalt. Svekkes menneskerettighetene rundt om i verden, er jeg redd kvinner vil miste sine rettigheter først, sier Bhanumathi Natarajan. Hun mener vi må følge mer med i hvordan kvinner i andre deler av verden har det.

Bhanumathi Natarajan er oppvokst i Chennai (Madras), studerte botanikk i India og kom til Norge for å utdanne seg som botaniker. I fire år forsket hun på etnobiologi, planters utvikling. Hun har arbeidet mye som lærer og arbeider nå for Aetat i Bergen i et prosjekt der målet er å få sosialhjelpsmottakere ut i arbeid. Hun har også engasjert seg for å skape nettverk i Bergen der innvandrerkvinner kan søke råd og hjelp.

Nordmenn reservert

— Hvordan opplever du Norge i forhold til India?

— Dere har en fantastisk flott natur, men jeg er ikke så glad i vinteren, snøen og det glatte føret, innrømmer Bhanumathi Natarajan. Hun synes nordmenn er reserverte mennesker. Hun registrerer at selv nordmenn som kommer fra små steder har vanskelig for å få kontakt i en stor by som Bergen. I India har alle familien rundt seg til enhver tid. Der kan det bli for tett.

En markert forskjell har hun registrert. Da hun trengte et inngrep på sykehus for en kneskade for 10 år siden, betalte hun ikke en øre. At et slikt system er der når noen trenger det, setter hun uendelig stor pris på. Også i India får fattig og syke hjelp, men de har ikke samme trygghet som her og må betale mye selv.

— Hva kunne vært annerledes?

— Folk kunne vært mer avslappet og friere. Stress preger mennesker i Norge som i andre deler av verden. Over alt jager folk etter flere ting og er opptatt av forbruk. Jeg tror flere burde prioritert mennesker fremfor ting, sier Bhanumathi Natarajan.

Hun er oppvokst i en hinduistisk tradisjon. Hinduismen er et mangfold og har mye med tradisjon og kultur å gjøre. Denne uken er tamilsk nyttårsdag feiret. Her står mangoblomsten og nim, det bitre, sentralt. Livet består ikke bare av gode ting. Det gir livet større perspektiv å lære seg å leve med det bitre, mener hun.