Da bystyret mandag kveld sa nei til Clear Channel-avtalen, ba de samtidig byrådet komme tilbake med en alternativ løsning.

Men det har ikke byrådet nå.

— Byrådet har ikke hatt noen plan B. Bystyret bestilte ikke noen alternativer. Debatten har avdekket, med stor ærlighet, at vi ikke har hatt disse midlene, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

Hun sender nå spørsmålet videre til kritikerne av avtalen, som hun nå vil møte for å diskutere alternative løsninger:

— Hos dem som har vært kritiske har jeg savnet hva de mente var alternativene. Jeg stiller meg åpen: Om vi vil ha et mangfold av busskur eller kjøpe nye. Hvordan vi kan løse dette økonomisk uten reklame? Kan kulturlivet selv «shine» opp skurene? Jeg synes det kan være kreativt og konstruktivt at folkeaksjonen og andre kan fortelle oss hva de ser for seg av alternativer, sier hun.

Toalettet stenges

Iversen vil altså ikke la kritikerne dø i synden, men vil invitere til et møte i løpet av en måneds tid.

Aksjonsnettverket «Byen vår» har allerede meldt fra til Iversen om at de kan bidra i idédugnaden.

Iversen er opptatt av å få kritikerne med videre.

— Jeg vil ikke slippe tak i dem og la folk slippe seg tilbake i 5+ byen, sier hun, med referanse til byrådets fremtidsvisjoner for Bergen.

Det mest prekære problemet gjelder de offentlige toalettene. Toalettet på Torget skal stenges ved årsskiftet, for å bli avfallshåndteringsanlegg.

— Det er en sak som jeg kommer til for meg særskilt, men jeg har ikke noen løsning nå, sier hun.

Ifølge Iversen er det ikke særlig aktuelt å utsette stengningen.

Vil rydde i plakatjungelen

I ly av Clear Channel-striden har kommunen og kulturlivet satt seg ned for å finne en løsning på plakatrotet i byen.

I vår kunne BT fortelle at byrådet planla å bruke det såkalte bosspolitiet til å rive ned ulovlig oppsatte plakater, og at kommunen skrev til sponsorer av kulturarrangement og opplyste at de satte opp plakater ulovlig.

— Det falt litt uheldig ut. Det medførte at noen av disse sponsorene syntes det var utrivelig og derfor ikke lenger ville være sponsorer. Da tok jeg kontakt umiddelbart, for det var ikke hensikten, sier Iversen.

Det er i dag bare syv lovlige plakattavler i byen, noe Iversen selv er enig i er for lite. De jobber derfor med å få flere, samtidig som kulturarrangørene skal samarbeide for å rydde opp i plakatkaoset.

— Jeg håper på en avklaring ut på nyåret, slik at når det store vårsleppet kommer vil vi være nærmere mål, sier hun.

Iversen ser blant annet for seg mobile plakatsøyler i «høysesongen», og på sikt digitale tavler ved trafikknutepunkter med informasjon om hva som foregår i kulturbyen.

Ledelsen for Clear Channel diskuterte i går muligheten for et erstatningssøksmål mot kommunen, uten å konkludere. I følge administrerende direktør Toivo Møller-Pettersen vil det gå noen uker før en slik avgjørelse er tatt.

BYRÅD: Lisbeth Iversen.