I går møtte Sortevik den tidligere incestanklagede lastebilsjåføren og hans kone på Stortinget. Også advokat Arvid Sjødin og RV-politiker Torstein Dahle deltok. Bakgrunnen for møtet var et krav fra Dahle om offentlig granskning av Sæleviks sak på grunn av den elendige behandlingen som har preget sakskomplekset.

Arne Sortevik sier han ble regelrett forferdet over det han fikk høre.

— Historien er rett og slett redselsfull. Her må justisministeren gripe inn, sier Sortevik til Bergens Tidende.

Ønsker tverrpolitisk front

Også partiets representant i justiskomitéen, Jan Arild Ellingsen, deltok på møtet. For ham ble det et sjokkartet møte med den norske rettsstaten.

— Det Sælevik kunne dokumentere er av en verden som jeg ikke trodde fantes. Dessverre tror jeg ikke saken hans er et enkeltstående tilfelle, sier Ellingsen.

De to Frp-politikerne lover å jobbe aktivt med å samle politisk flertall på Stortinget for å kreve en offentlig gransking av måten politi og påtalemyndighet har behandlet Sælevik på.

— Flere offentlige tjenestemenn ser ut til å ha brutt sine instrukser. Det er viktig at vi politikere kommer sammen på tvers av partigrensene og får rede på hva som har skjedd. Justisministeren må oppnevne en undersøkelseskommisjon. Og hvis alt dette stemmer, må det få konsekvenser for de ansvarlige, sier Sortevik.

- Systemet fungerer ikke

Han får støtte i sitt krav av SVs stortingsrepresentant Hallgeir Langeland, som også møtte Sælevik igår.

— Det er ingen tvil om at saksbehandlingen må gås nøye etter i sømmene. Sæleviks sak er dessverre ikke den første jeg har hørt om hvor den offentlige forvaltningen har sviktet fullstendig. Rettssystemet vårt fungerer tydeligvis ikke etter intensjonene, sier Langeland.

Ikke uventet er Geir Sælevik selv meget fornøyd med responsen fra stortingspolitikerne.

— Nå føler jeg endelig at jeg blir hørt. Håpet mitt er at politikerenes initiativ kan hjelpe andre som er i samme situasjon som meg, men som ikke orker ta opp kampen, sier Sælevik.

Sandberg inn i saken

Han rakk i går også å møte privatetterforsker Tore Sandberg, som fikk Per Liland renvasket for dobbeltdrap. Sandberg kontaktet Sælevik på eget initiativ da han leste om Oslo-besøket.

— Grunnen er at jeg har jobbet med en rekke saker som viser at politi og påtalemyndighet kan gjøre som de selv vil i etterforskningen, uten at det får noen konsekvenser - selv om de blir tatt, sier Sandberg.

Advokat Arvid Sjødin er av samme oppfatning.

— Geirs sak er bare ett av mange eksempler på et generelt holdningsproblem i rettssystemet. Det finnes ingen vilje til å ta rette opp feil. Hva slags rettssikkerhet har man da? undrer han..