På det meste kastar Hallvard Rykkje opp 40 gonger om dagen. No ber Morten Stordalen (Frp) om at helseministeren ryddar opp, slik at 32-åringen frå Kinsarvik kan få livet sitt tilbake.

— Det er uverdig for ein ung mann å vere i ein så håplaus situasjon. Det er det offentlege sitt ansvar å sørgje for at Hallvard Rykkje får hjelp. Helseministeren må vise handlekraft slik at han blir sendt til Sverige straks, seier Morten Stordalen (Frp) i helsekomiteen på Stortinget.

I går sende han eit skriftleg spørsmål til helseminister Jonas Gahr Støre etter å lese om den uavklarte behandlingssituasjonen til Hallvard Rykkje i BT. Han har hatt anfall av invalidiserande kvalme og oppkast i sju år.I fjor vår ville Universitetssykehuset i Nord-Norge sende han til Sverige for behandling, men først måtte Rykkje til Haukeland Universitetssjukehus for ein «second opinion». Der har alt stoppa opp.

UTSLÅTT: Tre spybeger står klare på nattbordet. Hallvard Rykkje har så kraftige og hyppige brekningar at han stadig blir innlagt på sjukehus på grunn av ernæringssvikt og oppkast. Han kan få blodige gnagsår på albogen av å heile tida måtte lena seg til sida og spy. På bordet eit bilde av han og kjærasten Silvia.

Skreiv til Fylkeslegen

For ei veke sidan skreiv foreldra til Hallvard Rykkje eit fortvilt brev til Fylkeslegen i Hordaland og bad om hjelp.

— I løpet av det siste året har oppkast med ein frekvens og intensitet utanforståande ikkje kan førestelle seg, meir og mindre blitt ein permanent tilstand. I dag varer desse anfalla opp mot 14 dagar, skriv Eli og Ottar Rykkje. Dei ber Fylkeslegen prioritere saka.

Dersom dette handlar om kostnader, er det småpengar med tanke på at ein ung mann i arbeidsfør alder blir invalidisert på denne måten

Morten Stordalen (Frp) i helsekomiteen på Stortinget

Fylkeslege Helga Arianson tek dei på ordet.

— Vi skal behandle saka så fort som mogleg. Vi har alt sendt brev til Haukeland, seier ho.

— Saka ser komplisert og samansett ut. Eg kan ikkje uttale meg før vi har fått opplyst saka og vurdert henne.

15 minutt

Rykkje har hatt diabetes sidan han var liten, og fleire spesialistar har konkludert med at han har utvikla gastroparese. Diagnosen inneber at magesekken er delvis lamma og ikkje tømmer seg slik han skal. Ofte er dette ein seinkomplikasjon av diabetes.

Å operere ein pacemaker inn i magesekken har vist seg å ha god effekt for mange pasientar med kvalme og kroniske brekningar. For å finne ut kven som vil ha nytte av behandlinga, har Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg utvikla ein mellombels pacemaker (temporær gastrisk elektrisk stimulering).Inngrepet er enkelt. Det tek 10–15 minutt å feste elektrodane utanpå magen med ein teipbit. For ein norsk pasient kostar behandlinga mellom 50.000-70.000 kroner.

— Dersom dette handlar om kostnader, er det småpengar med tanke på at ein ung mann i arbeidsfør alder blir invalidisert på denne måten. Det blir også småpengar samanlikna med utgiftene det offentlege alt har hatt, seier stortingsrepresentant Stordalen.

90 prosent får eit betre liv

Alt i alt har Sahlgrenska testa mellombels gastrisk pacemaker på 55 pasientar sidan 2004. 77 prosent har hatt dokumentert god nytte av pacemaker.

I tillegg har sjukehuset tilbydd gastrisk pacemaker til pasientar med alvorleg kvalme, brekningar og gastroparese sidan 1995. Hos desse pasientane er effekten endå betre.

— 90 prosent blir signifikant betre. Det vitskaplege grunnlaget er så godt for denne pasientgruppa at dei no får direkte tilbod om permanent pacemaker, opplyser Jan Brun, spesialistlege og doktorand ved Medicinkliniken på Sahlgrenska.

I samarbeid med forskarar frå Universitetet i Aalborg skal Brun finna ut kvifor denne behandlinga har effekt. Forskingsprosjektet er finansiert av EU. Tidlegare studiar viser at elektrostimuleringa ikkje påverkar magesekken lokalt.

— Vi trur heller att stimuleringa på eit vis dempar senteret for kvalme og oppkast i hjernen gjennom å aktivere nervebanane som går frå magesekken til hjernen, seier Brun.

Han møter ofte pasientar med diabetes som etter lang tid har fått skadar på mage- och tarmkanalen, og lever med kraftig kvalme og store brekningar.

— Dei har ikkje fått hjelp av tradisjonell behandling, og livskvaliteten kan vere elendig.