Ikke noe land i Vest-Europa beslaglegger mer khat enn Norge fordelt på antall innbyggere. I alt fem tonn ble tatt hånd om av tollerne første halvår i år, 15 prosent mer enn samme periode i fjor og tre ganger mer enn i 2006.

Den sentralstimulerende virkningen av khatplanten er beskjeden, men misbruket gjør mange norsk-somaliske familier i Bergen fattige, mener Sharma-Arke Khalif Hassan (32) og Abdullahi Mohamed Roble (33).

De to mennene er leder av hver sin norsk-somaliske organisasjon og anslår at over halvparten av norsk-somaliske menn over 30 år og bosatt i Bergen bruker khat jevnlig.

I dag bor det rundt 1.300 norsk-somaliere i byen.

— Jeg synes synd på barna som vokser opp med khatavhengige foreldre. Mange menn bruker opp hele lønnen eller sosialstønaden på khat, og familien havner i økonomisk uføre. Det kjenner jeg flere eksempler på fra Bergen, sier Roble.

- Like ille som heroin

Khat er et vanlig rusmiddel i Øst-Afrika, og mange migranter har tatt vanen med seg til Norge.

Misbruket er størst blant eldre menn, ifølge Roble og Hassan.

I 2004 ble det tatt beslag i 27 kilo khat ved flyplasser og havnestasjoner på Vestlandet. I 2007 hadde mengden steget til 461 kilo.

Mens beslag av andre narkotiske stoffer har gått ned så langt i år, har tollerne på Vestlandet aldri beslaglagt mer khat enn i år.

269 kilo er stoppet til nå, i hovedsak ved flyplassene på Flesland og Sola.

Hassan og Roble er glade for at tollerne avdekker mange smuglingsforsøk, men vet at store mengder khat kommer over fjellet fra Oslo.

Begge mener politiet må slå hardere ned på bruken av khat.

— For meg er khat og heroin like alvorlig, sier Hassan.

Demonstrasjon mot khat

De to norsk-somalierne sier de kjenner episoder der menn som har gått sammen og tygget khat flere døgn i strekk.

En bekjent av Roble fikk sparken fra vaskejobben fordi han sovnet i arbeidstiden. Mannen var trøtt fordi han hadde tygget khat gjennom hele helgen.

— Det er viktig å understreke at mange somaliere aldri tygger khat. Men jeg savner et engasjement fra kvinner, barn og menn mot dem som gjør det. Dette er med på å gi norsk-somalierne et dårlig rykte. Vi bør gå i demonstrasjonstog, sier Hassan.

Både Hassan og Roble er forberedt på negative reaksjoner fra det norsk-somaliske miljøet.

— Jeg står for det jeg sier og bryr meg ikke om noen blir sinte. Det kan uansett bidra til mer diskusjon om temaet, sier Roble.

Tollvesenet i Vest-Norge forklarer økningen i antall khatbeslag med at tollerne har fått erfaring i å avdekke hvem som smugler.

— Vi har opplevd forholdsvis mye smugling av Khat over mange år og har fått trening i å avsløre kurerene. Vi vet en del om hvordan smuglingen foregår, og dette bruker vi i kontrollen, sier avdelingssjef Øyvind Hafsøe i Tollregion Vest-Norge.

Amundsen, Paul S.