Barn møtte «Død» og «Stop Smith» tagget på veien til Stranda barneskule og Sund ungdomsskole i Sund. Taggingen er meldt til politiet.

— Det er tragisk, trist og fullstendig unødvendig. I et kystsamfunn som vårt ønsker vi et mangfold, og alle - uavhengig av religion og etnisk bakgrunn - er velkommen. Det vi opplever her, med disse skribleriene, er at avstanden mellom menneskene blir større, ikke tettere, sier ordfører Ove Trellvik i Sund.

Rammer Brunstad-menigheten

Tidligere har ukjente personer vandalisert busskur og skrevet «Smithefritt», åpenbart en hentydning til den kristne menigheten Brunstad Christian Church, tidligere kjent som Smiths Venner

Menigheten har etablert seg i Sund de siste årene, og har blant annet overtatt driften av det tradisjonsrike Panorama konferansehotell.

TRAGISK: Trist og tragisk sier ordfører Ove Trellevik om den truende taggingen på skoleveien i Sund.
RUNE SÆVIG

Ordføreren ber foreldrene om hjelp til å få stoppet taggingen.

— Snakk med barna

— Jeg vil oppfordre foreldrene til å snakke med ungene om å være tolerant og åpne med andre i samfunnet, sier Trellevik.

Han skjønner ikke bakgrunnen for taggingen.

— Jeg har ikke opplevd noe problem på det mellommennesklige plan i det hele tatt. Og hvis det skulle være det så oppfordrer jeg dem om å komme til meg, i stedet for å skrible på veien, sier Trellevik.