• Det er viktig å ta vare på det enestående krigsminnet på Lyskasterhaugen, sier leder for Bergens Forsvarsforening, August Rathke.

Sammen med beboere i området og leder for Aktive Krigsdeltakeres Forening, Odd Strand, var Rathke nylig på en befaring. Vedtatte planer for en omfattende utbygging av området tett opp til Lyskasterhaugen, uroer naboene, som har klaget vedtaket inn for Fylkesmannen.

Svært overrasket

Rathke var helt ukjent med krigsminnet som ligger på en haug ved utløpet av Nordnæsdalen. En tilgrodd vei slynger seg under et granholt, forbi grunnmuren til den tidligere soldatforlegningen og opp til fundamentet for den ene lyskasteren.

Det er sirkelrundt og omkranset av en vakker steinmur.

— Jeg er overrasket over hvor flott her er. Og utsikten over Fyllingsdalen er jo fantastisk.

Dette ante jeg ingenting om, sier Rathke.

— Anlegget er et eksempel på tyskernes grundighet og hvor godt de var orientert i landet vårt, når de kunne legge et lyskasterbatteri til nettopp dette stedet. Det er vel verdt å ta vare på som et krigshistorisk minne i Fyllingsdalen.

Anlegget ble bygget i 1942, og lyskasterne var i bruk under flere allierte bombeangrep. 29. oktober 1944 ble det ødelagt av engelske fly, men bygd opp igjen. Tyskerne påbegynte byggingen av fundamentet til enda en lyskaster, men den kom ikke på plass før krigen var over.

Ber om vern

Det er ikke bare Rathke og Strand som uroer seg over planene for området. Byantikvaren tok saken opp med planavdelingen i en høringsuttalelse i 1998. Byantikvaren ønsket en dokumentasjon av kulturminnet, og at viktige kulturlandskapstrekk ble innarbeidet i planen. Dette ønsket er ikke fulgt opp av kommunen.

Fylkeskommunen ba kommunen vurdere om det verdifulle kulturminnet burde bevares som en helhet og om det var riktig å bygge så tett opp til området. Avstanden til den ene boligblokken er bare fire meter. Fylkeskommunen mener vern eller fredning av området kan være et alternativ.

Heller ikke dette er fulgt opp.

— Jeg kjenner ikke planene for utbygging godt nok til å si om de ødelegger dette unike området, men tenker man å bygge ut, må dette å sikre området ha førsteprioritet, og ikke at Lyskasterhaugen tilpasser seg bebyggelsen, sier Rathke.

Strand er enda mer tydelig.

— Det vil være helt urimelig å foreta en utbygging i dette området. Hele haugen burde vært lagt ut til friluftsområdet, sier han.

Planlegger 24 boliger

— Det er begrenset plass på området. Og tomten er tett utnyttet. Derfor kan ikke avstanden mellom det gamle krigsminnet og bebyggelsen bli så mye større, sier Knut Vikestrand i Vest Plan AS.

Han har laget bebyggelsesplanen for entreprenør Terje Larsen.

Han understreker at krigsminnet i forslaget til bebyggelsesplan er lagt inn i et friluftsområdet, og lover at det skal tas hensyn til krigsminnet i det videre arbeidet med utbyggingen.

I planen er det lagt opp til 24 boligenheter, 19 enheter i tre terrasseblokker på fire etasjer og fem eneboliger. I de opprinnelige planene var området regulert for seks eneboliger og fire rekkehus. Vikestrand mener likevel at den nye planen tar bedre vare på terrenget, og at mest mulig av terrenget blir liggende ubebygd.

LYSKASTERHAUGEN: Krigsveteranene Odd Strand og August Rathke liker ikke de omfattende planene for utbygging på Lyskasterhaugen i Fyllingsdalen. De ønsker bedre vern av det gamle krigsminnet. <br/>FOTO: ØRJAN DEISZ