Torsdag sendte biskopen i Bjørgvin ut en e-post til alle prostene i bispedømmet. Der oppfordrer han til at rasofrene tas med i forbønnen på gudstjenestene førstkommende søndag.

Står fritt

«Vårt bispedømme har i julen og romjulen blitt hardt rammet av uvær. Mange har mistet eller fått ødelagt hus og eiendom, noen har levd i isolasjon over flere dager, og svært mange har lidd næringsmessige tap på ulike måter. I denne situasjonen er det i gudstjenestens forbønn naturlig å huske på dem som er rammet .

Jeg ber dere proster om å sende denne meldingen videre til prestene deres. Det står selvsagt enhver fritt til å ivareta dette anliggendet i forbønnen slik en selv ønsker», skriver biskopen.

Biskopen har laget et forslag til tekst som kan leses opp, men understreker at det er opp til den enkelte prest å bruke den.

«Hjelp alle gode krefter»

«Barmhjertige, himmelske Far, vi legger fram for deg alle dem som på ulikt vis er rammet av uværet som har gått over Vestlandet. Særlig ber vi for dem som har mistet eller fått ødelagt hus og hjem eller lidt annet tap. La dem få erfare at de ikke står alene i denne krevende tiden, og hjelp alle gode krefter som vil rett opp igjen skadene.»

Det er helt naturlig at kirken tenker på dem som er rammet. Vi ber også for de som har hjulpet til og rydder opp, sier Nordhaug.

— Det er en kjempetragedie for de som har mistet hjemmene sine. Mange har fått eiendommen ødelagt, noen lider økonomisk tap i næringsvirksomheten. Vi vet det er masse tungt arbeid som venter dem, og da er det på sin plass å be for dem, sier Halvor Nordhaug.