— En del av hundeeierne som lar dyrene sine løpe fritt hevder de har kontroll på dyrene sine. Andre er direkte uforskammet når jeg gjør dem oppmerksom på båndtvangen, sier Svein Haavik.

Sammen med familien har han drevet med sauehold fra gården på Nedre Brattland i flere generasjoner.

Også denne sommeren har Haavik og de rundt 15 bøndene i Varegga Grunneigarlag sluppet dyr på beite i Byfjellene.

Sorte får

Til sammen går det rundt 1200 sauer og lam i fjellområdet Ulriken-Varegga-Rundemanen. Kombinasjonen sauer og turgåere går jevnt over bra med problemfri sameksistens, men det finnes noen svarte får også blant de tobeinte.

I sin ytterste konsekvens kan vi altså skyte hunden hvis den går til angrep på sauer

Svein Haavik

Hundeeiere som lar hundene løpe fritt skaper frustrasjon hos bøndene og med jevne mellomrom påfører de også saueflokken lidelser.

— Det er ikke så lenge siden jeg mistet lam i nærheten av Ulriken. Hundeeieren sa han ikke visste om båndtvangen og trodde han hadde kontroll på hunden. Men så fikk bikkjen ferten av sauer. Hunden la på sprang og drepte et av lammene mine, forteller Haavik.

Ønsker sameksistens

BLODIG BITT: Dette lammet ble angrepet og bitt av en løshund ved Langegården på Fjøsanger tidligere i vår. Hundeeieren stakk fra stedet.FOTO: ELIN TUNTLAND

Sammen med lederen i Varegga Grunneigarlag, Eivind Myrdal, har han flere historier om sauer som enten er blitt drept eller skadet av hunder som ikke blir holdt i bånd av eierne.For en tid siden jaget en husky en saueflokk ned fra fjellet og til Brattland, som ligger i dalen bak Turnerhytten-Haugevarden på Vidden. To lam ble nylig skambitt av en hund ved Langegården på Fjøsanger.

Sauer som er blitt jaget ut på de bratte skrentene ned mot Isdalen er også blitt observert, blant annet av hangglidere som har meldt fra.

— Vi ønsker på ingen måte å skape noen konfliktsituasjon, men turgåere med hund må tenke seg om når de ferdes i fjellet, sier Myrdal, som selv er gårdbruker i Jordalen i Åsane.

Kollega Svein Haavik minner om lov om hundehold som i verste fall kan føre til at hunden kan bli avlivet på stedet hvis den angriper og skader beitedyr.

Kan bli skutt

— I sin ytterste konsekvens kan vi altså skyte hunden hvis den går til angrep på sauer. Det har forekommet tidligere i Byfjellene, men dette er naturligvis noe vi for all del vil unngå, sier Svein Haavik.

Sauebøndene går også beitevakter for å føre tilsyn med dyrene i fjellet.

Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal i Bergen kommune uttalte nylig at båndtvangen fra 1. april til 20. august er generell og gjelder hele kommunen. I denne perioden spiller det ingen rolle om du er på Vidden eller midt i sentrum, påpekte byfjellsforvalteren.

Han understreket også at det ikke bare er sauer som blir skremt opp av frittløpende hunder. Det gjelder også mye småvilt og mange mennesker som kan styre sin begeistring for løshunder.

«Egoistisk»

— Egentlig er det veldig egoistisk å la hunden springe fritt omkring. Det handler om å ta hensyn til både andre mennesker og dyr. Det finnes mange folk som synes det er skremmende med hunder som kommer byksende. Vi ser jo også en trend i retning av at stadig flere skaffer seg større hunderaser, sier Myrdal, som selv er hundeeier.

Rundt femten bynære bønder fra Jordalen i nord til Sædalen i sør er organisert i Varegga Grunneigarlag.

Laget har røtter tilbake til 1866 og hensikten var opprinnelig å beskytte beiteområdene mot tjuvbeiting. I våre dager organiserer laget både beite og jakt.

Midt på 1990-tallet var det rundt 1800–1900 sauer på sommerbeite i den østlige delen av Byfjellene, nå er antallet kommet ned i rundt 1200.

Men både Myrdal og Haavik håper og tror at sauehold og bjelleklang blir et viktig innslag i den bergenske fjellverden også i fremtiden.

Landskapspleie

— Sauene er en viktig ressurs når det gjelder å holde vegetasjonen på Byfjellene nede. De bidrar til å pleie landskapet i turområdene, sier Haavik, som er lommekjent i fjell og skråninger øst for Ulriken.

For å hindre forurensning av drikkevannskildene, er det et mål å holde sauene på østsiden av vannskillet på Vidden.

Fra tid til annen observeres det likevel noen brekende gjester helt ned mot bebyggelsen ved Svartediket. For noen år siden hadde en flokk også funnet veien helt ned til Beiteveien (!) på Kalfaret.

- Hva gjør dere for å holde sauene på rett side av fjellet?

— Vi setter ut saltsteiner for å holde dem på østsiden av fjellet. Kommunen har også organisert gjetere som ser til at sauene holder seg unna drikkevannskildene, forteller Myrdal og Haavik.

BER OM BÅNDTVANG-RESPEKT: Bøndene Svein Haavik og Eivind Myrdal ønsker fredelig sameksistens med hundeeiere i beiteområdene i Byfjellene. - Men folk må respektere båndtvangen så vi slipper å miste enda flere lam, sier de.
SILJE KATRINE ROBINSON