• Statsbygg bør ikke legge vekk Snøhettas prosjekt for Kunsthøyskolen, sier stortingsrepresentant Ågot Valle(SV).

— Jeg finner det underlig at man ikke tidlig i prosessen har klargjort at et signalbygg med disse arkitektoniske kvalitetene nødvendigvis vil bli dyrere enn vanlige bygg, fortsetter hun.

Valle understreker at hun ikke kjenner detaljene i saken. Hun oppfordrer Kunnskapsdepartementet, Statsbygg, Snøhetta og Kunsthøyskolen om å sette seg sammen og se om det ikke er mulig å redde signalbygget.

— Jeg skal følge dette opp over helgen, lover SVs stortingsrepresentant.

Arbeiderpartiets Anne Elisa Tryti er opprørt over Statsbyggs beslutning. Hun har ledet både Statens byggeskikksutvalg og Norsk Form og mener dette vitner om at det ikke lenger eksisterer noen statlig arkitekturpolitikk.

— Det er en kulturpolitisk skandale. Åse Kleveland fikk i sin statsrådstid knesatt en statlig arkitekturpolitikk. Det ble laget egne estetiske retningslinjer for Statsbygg. Tanken var at offentlige bygg skulle være signalbygg og gode eksempler på sin tids fremste arkitektur, forteller hun.

Tryti peker på at Bergen er godt forsynt med representative bygg fra de aller fleste århundrer.

— Men vi mangler moderne bygg. Derfor må vi i Bergen benytte enhver mulighet til å få slike bygg på plass. Da er det ganske fantastisk at Statsbygg kan avvise et bygg fra Norges mest prestisjetunge arkitekter. Det hadde aldri skjedd i Oslo.