Nylig markerte sokneprest i Eidsvåg menighet Trond Wathne (56) støtte til demokratibevegelsen i Burma ved å kle seg i rød stola under gudstjenesten. Kollegene hans i Arna og Åsane prosti vil nå følge opp dette initiativet.

Menigheter over hele verden markerer årlig den andre søndagen i november som «søndag for de forfulgte».

– I år markeres denne dagen 11. november, sier sokneprest i Biskopshavn Rune Joar Kysnes (55).

– Det er en gyllen anledning til å kle seg i rød stola en gang til.

Forbrukermakt

Også kapellan i Åsane Lars Erling Hovlid (33) oppfordrer til å ta frem rødfargen i gudstjenesten på denne dagen.

– Å ta på en rød stola er ikke i seg selv så viktig, men vi skaper en oppmerksomhet på det som er saken, sier han.

– Jeg tror at hvis mange nå står sammen med munkene i Burma, kan det komme et skifte.

Han er stolt over at Kirkens Nødhjelp og ungdomsbevegelsen Changemaker lenge har stått fremst i kampen mot fattigdom og undertrykkelse – også i Burma.

– Som forbrukere har vi makt til å sette krav til produsenter om at de ikke skal handle med Burma. Det gjelder teak, klær og olje, sier han.

– Selv om den norske regjeringen ikke vil gå inn for en nasjonal boikott av Burma, kan forbrukerne klare de.

Støttegudstjeneste

For tre uker siden ble Froland kirke i Aust-Agder fylt til siste benkerad av rødkledde burmesere. Et maleri av Burmas frihetsikon Aung San Suu Kyi var på plass, og det ble båret plakater med teksten «Free Burma now!»

– Jeg bestemte meg for å markere min støtte etter å ha hørt om gudstjenesten i Froland, sier Trond Wathne.

– Fikk du noen reaksjoner fra menigheten på utspillet ditt?

– Jeg spurte om noen kunne gjette hvorfor jeg bar rød stola. En av de eldre i koret Gla’sang hvisket «Burma» tilbake. Det varmet å høre at de forsto hva dette handlet om. Men jeg fikk nok flere reaksjoner på at jeg avsluttet gudstjenesten med å markere min støtte til fotballaget Viking, sier han spøkefullt.

Fromme munker

– Har buddhismen og kristendommen noe felles – som åndsretninger?

– Buddhismen definerer seg ikke som en religion, men som en filosofi, sier Kysnes.

– Professor Notto R. Thelle har skrevet flere bøker om å skape dialog mellom kristendommen og buddhismen. I boken «Ditt ansikt søker jeg» (1993) skriver han om det som er fellesnevner. Buddhismen er opptatt av å beherske og bekjempe lidelsen, å stå imot. Noen av de frommeste menneskene du kan møte er buddhistmunker.

– Kan vi lære noe fra buddhismen?

– Fattigdomsidealet i buddhismen er en motpol til den vestlige materialismen, sier Hovlid.

– Det er noe vi i vår del av verden kan lære mye av.

Å rense hjertet

I gudstjenesten sist søndag brukte Trond Wathne en kristen fortelling som like gjerne kunne vært hentet fra en østlig måte å tenke på.

– Fortellingen handler om en from mann som møter en munk. «Bibellesningen virker ikke på mitt liv», klaget han. Munken rakte ham en støvete kurv til svar, og ba ham hente vann i den. Overrasket og motvillig tok mannen imot den skitne kurven. Da han kom tilbake, var alt vannet rent ut gjennom hullene i kurven. «Gå en gang til», sa munken. Fem ganger gjentok dette seg, før den fromme protesterte: «Dette er meningsløst!», utbrøt han. «Se på kurven», svarte munken. «Den er ren. Slik går det også når du leser. Du kan ikke holde fast på det, men uten at du merker det, renses ditt hjerte».

MAGNE FONN HAVSKOR