LARS R. OLSEN

— Vi har sett at den nye loven har gitt en del uheldige utslag, og har fått flere henvendelser fra folk som har klaget på høye priser. Derfor sendte vi i april et skriv til Opplysningsvesenets fond, hvor vi sa at det skal være en moderat iverksettelse av loven slik at staten ikke blir prisledende, men faktisk fører en forsiktig innfasing av loven.

Statsråden vil ikke kommentere Arna-saken spesielt, men forteller at de har fått klager også etter at skrivet ble sendt ut.

— Hvis vi ser at det er problemer skal vi forsøke å løse disse, og vi er i løpende kontakt med fondet, sier statsråden.

Også fungerende biskop i Hordaland, Ørnulf Elseth, mener at kirken ikke bør virke grådig. Han synes det er greit at kirken tjener penger, men at de ikke bør ha den høyeste prisen i byen.

— Hvis kirken tar mer i leie enn markedspris, er det selvsagt uheldig, sier Elseth.