På kontordøren i politihusets femte etasje står det fortsatt Geir Gudmundsen.

Innenfor sitter John Reidar Nilsen som nylig konstituert politimester i Hordaland politidistrikt.

— Jeg har full forståelse for at publikum er kritiske til Hordaland politidistrikt. Men vi er opptatt av å gjenreise den tilliten. Da er det en forutsetning at vi viser at vi tar innover oss den kritikken som reises, sier Nilsen.

Han ble lørdag konstituert som politimester, etter at Gudmundsen trakk seg. Da hadde politidistriktet blitt utsatt for hard kritikk av Riksadvokatens granskningsgruppe.

Ber om tålmodighet

— Som politi er vi avhengige av tillit. Så må jeg be om at publikum er tålmodig, at vi kan vise at vi er tilliten verdig gjennom det arbeidet vi gjør i det daglige. Vi har levert gode poliittjenester før, og jeg er helt sikker på at vi skal klare å gjøre det igjen, sier Nilsen.

Geir Gudmundsen har formelt trådt til side mens Monika-saken er under granskning. Men enkelte, som fagforeningstopp Kjetil Rekdal, tviler på at Gudmundsen kommer tilbake i sjefsstolen.

Riksadvokatens granskning slo fast en rekke feil i etterforskningen av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8) i 2011. I 2014 forsøkte varsleren Robin Schaefer å få politiet til å gjenåpne saken. Flere interne varslinger slo feil.

Fem måneder etter den første varslingen ble saken gjenopptatt, etter press fra bistandsadvokaten til Monikas mor.

Midt i basketkamp

Fredag var Gudmundsen klar på at han ikke ville trekke seg. Lørdag var han klar på at han trakk seg.

Nilsen sier han var uforberedt på at han plutselig ble konstituert politimester.

— Det var mellom tredje og fjerde omgang i en basketballkamp min datter spilte. Da fikk jeg vite at han hadde tatt beslutningen, sier Nilsen.

— Konfererte Gudmundsen med deg i forkant?

— Nei. Det var en beslutning jeg ikke var involvert i. Det kom brått. Jeg visste at vi sto ovenfor en stor oppgave, en oppgave jeg var mentalt forberedt på å være med på å bringe oss gjennom, men med Gudmundsen som politimester.

— Hvordan påvirket Riksadvokatens rapport stemningen på politihuset?

— Vi tar innover oss kritikken. Den påvirker oss. Spesielt i en situasjon som dette, der Monikas mor har opplevd noe hun skulle vært foruten. Det er viktig for oss å ta tak i de kritiske merknadene, og bruke dem konstruktivt for å bli bedre.

— Kritikken fra Riksadvokatens granskere går ikke på at det er feil på ett punkt, men at det er flere plasser det har sviktet. Hva tenker du om det?

— Arbeidsgruppen sier at de ikke klarer å gi noe svar på hvorfor det har sviktet. Jeg har heller ikke noe svar. Men det er viktig for oss, både for Hordaland politidistrikt og for norsk politi, å finne ut hva det var som skjedde, slik at vi kan sette i gang tiltak for å forebygge at noe slikt kan skje.

— Får vi et svar?

— Ja, det må vi kunne få, sier Nilsen.

Etter 22. juli

Nilsen har vært visepolitimester siden 2005, først under Ragnar Auglend, siden under Geir Gudmundsen. Han begynte som lensmannsbetjent, før han senere tok jusstudiet.

Nilsen har også hatt lengre oppdrag for Politidirektoratet, blant annet i etterkant av 22. juli-kommisjonens arbeid.

Da var han i sekretariatet for politianalysen, utredningen som skulle starte endringen av et hardt kritisert norsk politi etter terrorangrepet i Oslo og på Utøya.

Politianalysen endte opp med å anbefale en kraftig reduksjon av antallet politidistrikter, fra dagens 27 til seks. Resultatet er siden blitt 12, etter at regjeringspartiene og Venstre denne uken ble enige om grenselinjene for fremtidens politinorge.

Kontrollen underveis

Onsdag 25. februar har Spesialenheten for politisaker varslet om at de vil komme med sin avgjørelse for Monika-saken. Fire personer ved politidistriktet har status som mistenkte på grunn av deres håndtering av saken.

— Uavhengig av Spesialenheten, vil Monika-saken få personalmessige konsekvenser?

— Når det gjelder de involverte, er det naturlig at vi tar stilling til slike spørsmål når vi har et fullstendig bilde. Det vil vi ha etter at Spesialenheten har kommet med sitt. De vil ta stilling til om noen har gjort noe straffbart, og det er helt naturlig at deres rapport danner grunnlag for det arbeidet, sier Nilsen.

I mellomtiden skriver politidistriktet på sitt svar til Riksadvokaten om Riksadvokatens granskningsrapport, som fant gjentatte feil.

Nilsen trekker frem det han kaller «forhåndskontroll», der sjekklister og systemer underveis skal sørge for at politiet ikke går seg fast.

— Påtalesystemet i dag er basert på det jeg kaller etterhåndskontroll. Det er vel og bra, for du avdekker feil, men alltid i et læringsperspektiv. Når politiet gjør feil, får det som regel konsekvenser for andre. Derfor må vi etablere forhåndskontroll. Om du tar utgangspunkt i etterforskningen, har vi ikke en nasjonal standard for hvilken standard vi stiller til produktet og prosessen.

En slik standard, mener han, gjør at politiet underveis får sjekket ut om de har gjort de riktige tingene.

Håp om ro

Ole Bjørn Mevatne er leder i Politijuristene Hordaland. TilBT sier han politimester Gudmundsens beslutning om å fratre midlertidig, er«forståelig».

— Det er et forståelig valg medtanke på å skape ro i organisasjonen, sier Mevatne.

Lokallagslederen sier han selvfølgelig har drøftetMonika-saken med Gudmundsen den siste tiden. Politijuristene er fagforeningen til bådeGudmundsen og den konstituerte politimesteren John Reidar Nilsen.

— Men verken jeg eller andre i lokallagetble rådspurt eller var involvert i politimesterens avgjørelse, sier Mevatne.

Nilsen blir møtt med håp om at han vil bringe ro.

— Det får vi inderlig håpe. Det er det som er viktig nå. Nå må vi ha oppmerksomheten rettet mot det som ligger foran oss, og prøve å komme videre, sa Tore Salvesen lørdag. Han er leder i Norges politilederlag i Hordaland.

Kjetil Rekdal, lokallagsleder i Politiets Fellesforbund, sier tilsvarende om John Reidar Nilsen.

— Jeg tror det blir utfordrende for enhver leder å komme inn og få kontroll på den situasjonen politidistriktet er inne i. Det ville det vært for en hvilken som helst leder. Men jeg har et håp om at han vil klare det.